Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; quy chế làm việc; quy chế dân chủ; các chế độ chính sách và công tác cải cách hành chính năm 2021 tại các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

20/09/2021 01:46:10 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-VHTTDL ngày 07/9/2021 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp; thực hiện quy chế làm việc; quy chế dân chủ; các chế độ chính sách; công tác cải cách hành chính năm 2021 tại các đơn vị trực thuộc Sở. Trong 02 ngày 16/9 đến 17/9/2021, Đoàn công tác của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức kiểm tra tại 03 đơn vị: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; Thư viện tỉnh; Bảo tàng tỉnh.

Đoàn Kiểm tra làm việc tại Bảo tàng tỉnh

Đoàn Kiểm tra do đồng chí Nguyễn Lâm Tới - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn, lãnh đạo Văn phòng; Chánh Thanh tra, Trưởng phòng Quản lý văn hóa, thư ký Đoàn. Đơn vị được kiểm tra gồm: Ban Giám đốc; lãnh đạo các phòng chuyên môn; đại diện các tổ chức đoàn thể.

Qua nghe báo cáo của lãnh đạo 03 đơn vị cho thấy, các đơn vị đã quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể viên chức và người lao động; chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm của đơn vị trên cơ sở chỉ tiêu phát triển sự nghiệp năm 2021 được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao tại Văn bản số 1513/VHTTDL-VP ngày 30/12/2020 về giao chỉ tiêu PTSN năm 2021. Việc triển khai Quy chế làm việc, quy chế dân chủ, công tác cải cách hành chính đã được lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và ban hành đầy đủ hệ thống văn bản có liên quan.

Qua báo cáo của các đơn vị cũng cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2021, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến chỉ tiêu phát triển sự nghiệp của các đơn vị đặc biệt là Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và Thư viện tỉnh, một số chỉ tiêu còn đạt thấp so với cùng kỳ. Qua kiểm tra, Đoàn công tác cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của đơn vị như: một số văn bản ban hành còn chậm, quy trình lưu trữ văn bản chưa theo hệ thống, khó khăn trong việc tra cứu, một số báo cáo chuyên đề còn thiếu…

Phát biểu kết luận buổi làm việc tại 03 đơn vị, đồng chí Nguyễn Lâm Tới – Phó Giám đốc Sở biểu dương, ghi nhận sự nghiêm túc trong công tác xây dựng báo cáo phục vụ Đoàn Kiểm tra cũng như các kết quả mà các đơn vị đã đạt được; đồng thời yêu cầu các đơn vị sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, xây dựng các kế hoạch cụ thể, các giải pháp, phân công lãnh đạo phụ trách từng nội dung công việc để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu PTSN và các nhiệm vụ chung của đơn vị trong năm 2021./.

Mạnh Cường - Văn phòng Sở

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h