Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Ban Chỉ đạo ISO Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021

09/09/2021 11:24:41 Xem cỡ chữ Google
Từ ngày 26/8 đến 27/8/2021, Ban Chỉ đạo ISO của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tiến hành kiểm tra đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các phòng chuyên môn thuộc Sở.

Đoàn Đánh giá nội bộ (ĐGNB) gồm 7 thành viên do Đ/c Nguyễn Hoàng Long – Phó Giám đốc Sở, Phó Trưởng ban Chỉ đạo ISO của Sở làm Trưởng đoàn và các thành viên là đại diện của các phòng chuyên môn, Đoàn được chia làm 02 Tổ và đánh giá chéo giữa các phòng.

Qua kiểm tra cho thấy các phòng đã triển khai việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, bao gồm: Mục tiêu chất lượng của phòng năm 2021, các hoạt động liên quan đến thực hiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân lĩnh vực chuyên môn của phòng; phổ biến, hướng dẫn áp dụng hệ thống kiểm soát tài liệu, công việc cho công chức; tuân thủ yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và chính sách, mục tiêu, quy trình, quy định khác có liên quan…Tuy nhiên qua công tác đánh giá, Đoàn ĐGNB cũng đã yêu cầu 02 phòng mở phiếu hành động khắc phục (xong trước ngày 01/9/2021); đồng thời chú ý hơn nữa đến việc sắp xếp hồ sơ, tài liệu đảm bảo “dễ tìm, dễ lấy, dễ thấy, dễ kiểm tra”, thường xuyên cập nhật các nội dung của các quy trình giải quyết TTHC, chuyển các hồ sơ công việc từ năm 2020 vào lưu trữ của cơ quan theo quy định…

Đợt ĐGNB lần này sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công, đồng thời phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính của cơ quan trong thời gian tới./.

Mạnh Cường - Văn phòng Sở

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h