Văn hóa

Tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội

11/09/2017

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1334/VHTTDL-NSVH ngày 07/9/2017 gửi phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội.

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống từ lễ hội

03/03/2017

Hàng năm, trên địa bàn tỉnh Yên Bái diễn ra khoảng từ 20 đến 22 lễ hội. Trong đó có 4 lễ hội thường niên được tổ chức tại các di tích văn hoá, di tích danh thắng và khoảng 18 lễ hội tổ chức 2 - 3 năm một lần.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h