Giải Vô địch Cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái năm 2021

30/04/2021

Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030; nhằm thúc đẩy phong trào Thể dục thể thao nói chung và nâng cao trình độ chuyên môn của môn Cầu lông nói riêng, góp phần phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái, từ ngày 22-24/4/2021 tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải Vô địch Cầu lông các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái năm 2021.

Hoạt động thông tin xúc tiến quảng bá du lịch Yên Bái của Trung tâm Quản lý di tích và Phát triển du lịch năm 2020

28/12/2020

Năm 2020, trước những ảnh hưởng to lớn của dịch bệnh Covid-19, ngành du lịch cả nước nói chung, du lịch tỉnh Yên Bái nói riêng đã phải chịu những tác động không nhỏ. Nhiều  hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch tại một số địa phương hoặc của Tổng cục Du lịch đã tạm dừng, hoãn thời gian tổ chức. Sau thời gian giãn cách xã hội và chuyển sang giai đoạn bình thường mới, các hoạt động xúc tiến quảng bá, kích cầu du lịch được triển khai đồng loạt trở lại để thu hút khách du lịch. Theo đó, Trung tâm Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch đã tăng cường tham gia các chương trình xúc tiến mở rộng thị trường khách du lịch.