Giải Vô địch Đá cầu học sinh các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái năm 2023

23/03/2023

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); kỷ niệm 77 năm ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023) đồng thời tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đặc biệt trong đối tượng là các em học sinh trên địa bàn tỉnh, từ ngày 17-19/3/2023 tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức Giải Vô địch Đá cầu học sinh các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái năm 2023.

Hội nghị triển khai công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 các tỉnh trung du và miền núi phía bắc tại Hòa Bình

23/03/2023

Triển khai phong trào thi đua yêu nước của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc năm 2023, trong 02 ngày 12 và 13/3/2023 tại thành phố Hòa Bình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh trong cụm gồm: Thái Nguyên (cụm trưởng năm 2023), Hòa Bình (cụm phó năm 2023) và các tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Kạn, Bắc Giang, Tuyên Quang đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2023.

Giải Vô địch Đá cầu học sinh các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái năm 2023

23/03/2023

Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023); kỷ niệm 77 năm ngày thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023) đồng thời tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” đặc biệt trong đối tượng là các em học sinh trên địa bàn tỉnh, từ ngày 17-19/3/2023 tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp tổ chức Giải Vô địch Đá cầu học sinh các nhóm tuổi tỉnh Yên Bái năm 2023.