Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Cuộc thi ảnh “Góc làm việc Xanh - sạch - đẹp” trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2022

10/08/2022

Vừa qua, Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái đã tổ chức trao Giải Cuộc thi ảnh “Góc làm việc Xanh - sạch - đẹp” trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2022. Đây là một hoạt động thiết thực và có ý nghĩa trong “Tháng công nhân”; Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2022) và 75 năm Truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái (1947 - 2022).

Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia Cuộc thi ảnh “Góc làm việc Xanh - sạch - đẹp” trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2022

10/08/2022

Vừa qua, Công đoàn Viên chức tỉnh Yên Bái đã tổ chức trao Giải Cuộc thi ảnh “Góc làm việc Xanh - sạch - đẹp” trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động năm 2022. Đây là một hoạt động thiết thực và có ý nghĩa trong “Tháng công nhân”; Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2022) và 75 năm Truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái (1947 - 2022).