Giới thiệu chung

09/12/2016 11:10:46 Xem cỡ chữ

Tên cơ quan

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ liên hệ

Số 587, đường Yên Ninh, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

Điện thoại

02163.862.246

Fax

02163.862.246

Email

sovanhoattdl@yenbai.gov.vn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h