Du lịch

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Kế hoạch triển khai thí điểm Cổng thông tin du lịch và Ứng dụng du lịch tỉnh Yên Bái.

18/09/2023

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 24/2/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch số 248/KH-UBND ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh Yên Bái Triển khai “Thỏa thuận hợp tác chiến lược về Chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030” giữa UBND tỉnh Yên Bái và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 130/KH-VHTTDL ngày 20/6/2023 về Triển khai thí điểm Cổng thông tin du lịch và Ứng dụng du lịch tỉnh Yên Bái. Kế hoạch được triển khai với mục đích tích hợp một cách đầy đủ và chính xác các thông tin du lịch; Số hóa dữ liệu về hướng dẫn viên du lịch,doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, các nhà hàng, địa điểm du lịch và các sản phẩm du lịch khác; Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ du lịch số nhằm tạo lợi ích tương hỗ giữa 03 đối tượng khách du lịch, cơ quan quản lý, doanh nghiệp.

Khảo sát sản phẩm du lịch “Hành trình kết nối vùng di sản ruộng bậc thang quốc gia Tây Bắc”

15/09/2023

Nằm trong khuôn khổ chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, Tỉnh Hà Giang chủ trì, phối hợp với các tỉnh trong nhóm tổ chức Chương trình khảo sát xây dựng, công bố sản phẩm du lịch Tây Bắc mở rộng năm 2023 diễn ra từ ngày 12 – 17/9/2023.

Ban hành Đề án Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm

24/07/2023

Bộ VHTTDL đã có Quyết định 1894/QĐ-BVHTTDL về việc Ban hành Đề án Một số mô hình phát triển sản phẩm du lịch đêm

Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững của Bộ VHTTDL

10/07/2023

Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định 1726 về việc Ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Hội nghị thí điểm giải pháp Cổng thông tin du lịch và Ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Yên Bái

26/02/2023

Sáng ngày 24/02/2023, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Yên Bái chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT Yên Bái tổ chức Hội nghị thí điểm giải pháp Cổng thông tin du lịch và Ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Yên Bái.

Yên Bái tổ chức Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch năm 2023

01/06/2023

Nhằm thực hiện Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 18/5/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh phục hồi, tăng tốc phát triển du lịch hiệu quả, bền vững và Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 28/2/2023 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2023. Sáng ngày 31/5/2023 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội thảo phát triển sản phẩm du lịch năm 2023 tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h