Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

THÔNG TIN CHUNG VÀ PHÂN CÔNG CÔNG TÁC CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN GIÁM ĐỐC SỞ

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

1

Đ/c: Lê Thị Thanh Bình

Giám đốc 

02163.862.899

thanhbinh2509@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Phụ trách chung toàn bộ hoạt động cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ; là chủ tài khoản của cơ quan Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ; công tác kế hoạch, tài chính; công tác thi đua, khen thưởng; công tác đối ngoại; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác cải cách hành chính; công nghệ thông tin, ISO 9001:2015; Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật cơ quan.

- Thường trực Ban Tổ chức những ngày lễ lớn của tỉnh Yên Bái.

 - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng của Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo Văn phòng sở; Thanh tra sở.

- Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, giúp đỡ xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ.

2

Đ/c: Nguyễn Lâm Tới

Phó Giám đốc 

02163.863.898

toivh13@gmail.com

Nhiệm vụ:

- Giúp Giám đốc sở phụ trách, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa; lĩnh vực xây dựng nếp sống văn hóa và công tác gia đình; công tác quốc phòng, an ninh; Trưởng ban biên tập Trang Thông tin điện tử, Bản tin nội bộ của ngành.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý Văn hóa; Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình;Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh;Thư viện tỉnh; Bảo tàng tỉnh.

- Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, giúp đỡ xã Phúc An, huyện Yên Bình.

- Chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình các huyện Văn Yên, Lục Yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

3

Đ/c: Nguyễn Hoàng Long

Phó Giám đốc 

02163.813.924

nguyenhoanglong.yenbai@gmail.com

Nhiệm vụ

- Giúp Giám đốc sở phụ trách, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ tham mưu công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực thể dục thể thao; lĩnh vực du lịch; công tác phòng chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn; công tác pháp chế, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; là chủ tài khoản 5 liên đoàn thể thao của tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý Thể dục thể thao; Phòng Quản lý Du lịch;Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao;Trung tâm Quản lý Di tích và Phát triển Du lịch.

- Chỉ đạo công tác văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, Trấn Yên.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Giám đốc phân công.

 

       

 

 

        

 

 

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ

1. VĂN PHÒNG SỞ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Đồng Thị Hồng Hạnh

Chánh Văn Phòng

02163.868.125

02

Đ/c: Lê Ngọc Tuấn

Phó Chánh Văn phòng

 

03

 

 

 

 

2. THANH TRA SỞ

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Đặng Hồng Việt

Chánh Thanh tra

02163.863.724

02

Đ/c: Đoàn Thị Sáng

P. Chánh Thanh tra

02163.863.724

 

 

3. PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Phùng Thế Hoàng

Trưởng phòng

02163.812.146

02

Đ/c: Nguyễn Xuân Giáp

P. Trưởng phòng

02163.863.732

 

 

 

 

 

4. PHÒNG QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Cao Thanh Hùng Trưởng phòng 

02163.862.046

02 Đ/c: Lê Duy Hà P. Trưởng phòng 02163.862.046
       

 

5. PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Trần Thị Thúy Lưu 

Trưởng phòng

02163.813.925

 

 

 

 

 

 

 

 

 6. PHÒNG XÂY DỰNG NẾP SỐNG VĂN HÓA VÀ GIA ĐÌNH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Nguyễn Quang Hải

Trưởng phòng

02163.863.203

 

 

 

 

 

 

CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

 

 

 

1. TRUNG TÂM VĂN HÓA TỈNH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Đỗ Thị Thanh Hương

Giám đốc

02163.890.445

02

Đ/c: Nguyễn Văn Toản

P. Giám đốc

02163.893.647

03

Đ/c Bùi Xuân Bình

P. Giám đốc

02163.893.647

 

2. THƯ VIỆN TỈNH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Lê Tú Anh

Giám đốc

02163.853.196

02

Đ/c: Lê Thị Thu Hường

P. Giám đốc

02163.858.848

03

Đ/c: Nguyễn Xuân Thủy

P. Giám đốc

02163.893.996

 

3. BẢO TÀNG TỈNH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Hoàng Tiến Long

 Giám đốc

02163.855.888

02

Đ/c: Lý Kim Khoa

P. Giám đốc

02163.855.888

03

Đ/c: Hứa Xuân Thắng

P. Giám đốc

02163.855.888

 

4. TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN VÀ THI ĐẤU THỂ DỤC THỂ THAO

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Trần Huy Nam

Giám đốc

02163.858.690

02 Đ/c: Đào Bình An Phó Giám đốc  

03

Đ/c: Đỗ Mạnh Cường

Phó Giám đốc

 

 

5. TRUNG TÂM QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

01

Đ/c: Phạm Việt Phương

Giám đốc

02163.861.579

 02

Đ/c: Trần Văn Tuấn

Phó Giám đốc

02163.861.579

03   Phó Giám đốc 02163.861.579

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h