Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Tiếp tục triển khai thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công đối với hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch

01/09/2021 04:34:20 Xem cỡ chữ Google
Sáng ngày 23 tháng 8 năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị thẩm định định mức kinh tế - kỹ thuật; đơn giá các dịch vụ công của các đơn vị trực thuộc Sở. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là thành viên Tổ Thẩm định; Giám đốc, kế toán các đơn vị trực thuộc, đồng chí Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở - Tổ trưởng Tổ thẩm định chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở - Tổ trưởng Tổ thẩm định phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2025/UBND-TC ngày 28/6/2021 về việc tiếp tục thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; để việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá, tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; cơ chế đánh giá và nghiệm thu dịch vụ công của các đơn vị trực thuộc Sở theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng NSNN từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, đến nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành việc xây dựng Danh mục dịch vụ công thực hiện giao nhiệm vụ, đặt hàng và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục 21 dịch vụ công (tại Quyết định số 1612/QĐ-UBND ngày 30/7/2021); hoàn thành Dự thảo “Quy định tạm thời tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ; cơ chế đánh giá và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn chi thường xuyên trên địa bàn tỉnh Yên Bái” và đã gửi Sở Tài chính thẩm định.

Tại Hội nghị, các đơn vị đơn vị đã báo cáo các nội dung liên quan đến quá trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật; đơn giá dịch vụ sự nghiệp công đối với hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch. Cán thành viên Tổ Thẩm định cũng đã có những ý kiến đóng góp vào dự thảo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở đã biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ, đồng thời yêu cầu các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc tiếp tục hoàn thiện định mức kinh tế - kỹ thuật; đơn giá dịch vụ sự nghiệp công của đơn vị mình trên cơ sở các quy định của pháp luật và thực tiễn tại địa phương, hoàn thành dự thảo trong ngày 24/8/2021 để gửi Sở Tài chính thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh trước ngày 31/8/2021./.

Mạnh Cường - Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h