Tin Hoạt động

Tuổi trẻ Yên Bái giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

21/09/2021

Bản sắc văn hóa dân tộc là giá trị cốt lõi nhất của nền văn hóa, thể hiện tâm hồn, cốt cách, tình cảm, lý trí, sức mạnh là cái riêng của mỗi dân tộc. Giữ gìn cái riêng đó là trách nhiệm của mỗi người, trong đó có phần quan trọng của thế hệ trẻ.

Bảo tàng tỉnh Yên Bái với công tác phòng, chống dịch bệnh covid -19

21/09/2021

Nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng phòng, chống dịch Covid -19 cho cán bộ viên chức, người lao động và khách tham quan. Bảo tàng tỉnh đã chủ động thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống Covid -19; Thành lập các tổ an toàn Covid -19; xây dựng Kế hoạch phòng, chống dịch Covid – 19 và các phương án xử lý khi có các trường hợp mắc Covid – 19 tại cơ quan; Kế hoạch Diễn tập các phương án phòng, chống dịch Covid -19; Lịch phân công trực phòng, chống Covid -19 cụ thể từng ngày. Nâng cao trách nhiệm của đảng viên, viên chức thực hiện tốt khẩu hiệu 5K và trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh cơ quan mỗi sáng 7g30’ - 8h 00 toàn thể viên chức trong đơn vị vệ sinh toàn khu vực khuôn viên để có khuôn viên xanh, sạch, đẹp.

Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; quy chế làm việc; quy chế dân chủ; các chế độ chính sách và công tác cải cách hành chính năm 2021 tại các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

20/09/2021

Thực hiện Kế hoạch số 112/KH-VHTTDL ngày 07/9/2021 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp; thực hiện quy chế làm việc; quy chế dân chủ; các chế độ chính sách; công tác cải cách hành chính năm 2021 tại các đơn vị trực thuộc Sở. Trong 02 ngày 16/9 đến 17/9/2021, Đoàn công tác của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức kiểm tra tại 03 đơn vị: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; Thư viện tỉnh; Bảo tàng tỉnh.

Du lịch Yên Bái “Vùng xanh” điểm đến an toàn cho du khách trong mùa dịch

20/09/2021

Đại dịch Covid-19 đang ảnh hưởng nặng nề tới nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Hoạt động du lịch trong thời gian qua gần như ngừng trệ do các tỉnh thành áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội. Tuy vậy, đối với các tỉnh, thành phố đang kiểm soát tốt dịch trong đó có tỉnh Yên Bái đã trở thành những “vùng xanh” là điểm đến an toàn cho du khách trong mùa dịch.

Thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành các tiêu chí văn hóa nông thôn mới

20/09/2021

Trong những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp để hoàn thành, nâng cao chất lượng các tiêu chí văn hóa (tiêu chí số 06 và tiêu chí số 16) trong Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và góp phần xây dựng thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới.

Tiêu chí tạm thời đánh giá “Gia đình hạnh phúc”, “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

20/09/2021

SVHTTDL-Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021 (Kế hoạch số 30-KH/TU); theo Kế hoạch số 30-KH/TU, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng, ban hành tiêu chí tạm thời đánh giá “Gia đình hạnh phúc”, “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h