Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Tiêu chí tạm thời đánh giá “Gia đình hạnh phúc”, “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

20/09/2021 01:44:01 Xem cỡ chữ Google
SVHTTDL-Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021 (Kế hoạch số 30-KH/TU); theo Kế hoạch số 30-KH/TU, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ tham mưu xây dựng, ban hành tiêu chí tạm thời đánh giá “Gia đình hạnh phúc”, “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa (ST)

Xác định rõ việc xây dựng “Gia đình hạnh phúc”, “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc” với ý nghĩa là một trong những thước đo chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái; căn cứ chức năng, nhiệm vụ trên lĩnh vực được phân công phụ trách, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh hướng dẫn các địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền để người dân hiểu được ý nghĩa, tính nhân văn của việc triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái. Đồng thời nghiên cứu, xây dựng tiêu chí đánh giá “Gia đình hạnh phúc”, “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc” thông qua các giải pháp: Tiến hành điều tra khảo sát thực nghiệm xã hội học, chọn mẫu và đi sâu phân tích về tiêu chí gia đình hạnh phúc (trên 03 lĩnh vực: Đời sống kinh tế, vật chất và thể chất; các mối quan hệ gia đình và xã hội; đời sống văn hóa tinh thần, tâm linh và tín ngưỡng) và đánh giá thực trạng đời sống gia đình trên địa bàn tỉnh.

Qua khảo sát, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng dự thảo tiêu chí đánh giá “Gia đình hạnh phúc”, “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, gửi văn bản xin ý kiến một số cơ quan Trung ương, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh (đã có 34 ý kiến tham gia góp ý vào dự thảo các tiêu chí). Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan Trung ương và địa phương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nghiên cứu tiếp thu, hoàn thiện dự thảo tiêu chí tạm thời đánh giá “Gia đình hạnh phúc”, “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh Yên Bái trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ký ban hành.   

Ngày 08/9/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1929/QĐ-UBND về tiêu chí tạm thời đánh giá “Gia đình hạnh phúc”, “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh Yên Bái như sau:

* Tiêu chí tạm thời đánh giá “Gia đình hạnh phúc” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

“Gia đình hạnh phúc” là gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đồng thời đảm bảo các tiêu chí sau:

1. Luôn hòa thuận, đảm bảo các mối quan hệ ứng xử trong gia đình theo tiêu chí chung là: Tôn trọng - Bình đẳng - Yêu thương - Chia sẻ và các tiêu chí cụ thể là:

- Vợ chồng: Chung thủy, Nghĩa tình.

- Cha mẹ với con, ông bà với cháu: Gương mẫu, Yêu thương.

- Con với cha mẹ, cháu với ông bà: Hiếu thảo, Lễ phép.

- Anh, chị, em: Hòa thuận, Chia sẻ.

2. Các thành viên trong gia đình hài lòng về điều kiện kinh tế, vật chất, nơi ở hiện tại, công ăn việc làm và mức chi tiêu cho ăn mặc, học hành, phương tiện đi lại; được sử dụng thực phẩm an toàn.

3. Các thành viên trong gia đình được quan tâm, tạo điều kiện học tập và tham gia các hoạt động vui chơi giải trí; hài lòng về mức hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin truyền thông.

4. Gia đình có quan hệ dòng họ tốt; có hàng xóm thân thiện, không có tệ nạn xã hội.

5. Không có tình trạng bạo hành, bạo lực trong gia đình.

6. Các thành viên trong gia đình hài lòng về các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và dịch vụ xã hội nơi gia đình sinh sống.

7. Quyền tự do tín ngưỡng được tôn trọng; được tham gia các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật.

8. Các thành viên trong gia đình luôn quan tâm chăm sóc sức khỏe, được chữa trị kịp thời khi bị bệnh và hài lòng về chất lượng khám, chữa bệnh, các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

9. Được sống trong môi trường tự nhiên trong lành, không bị ô nhiễm không khí, nguồn nước, tiếng ồn.

10. Luôn được sống an toàn và chủ động trước thiên tai, dịch bệnh.

* Tiêu chí tạm thời đánh giá “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc”

Mô hình “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc” là thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, đồng thời đảm bảo các tiêu chí sau:

1. Người dân trên địa bàn có đời sống kinh tế vật chất ổn định và từng bước phát triển; đảm bảo các nhu cầu về nơi ở hiện tại, công ăn việc làm và mức chi tiêu cho ăn mặc, học hành, phương tiện đi lại.

2. Người dân trên địa bàn có đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú; được đáp ứng các nhu cầu hưởng thụ văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin truyền thông.

3. Môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp; thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường sống (nước sinh hoạt, cây xanh, xử lý rác thải, nước thải và chống ô nhiễm không khí, tiếng ồn, bảo vệ rừng).

4. 100% người dân trên địa bàn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Không để xảy ra các vụ việc bạo lực, bạo hành trên địa bàn.

5. Người dân có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, vì cộng đồng; tích cực, tự nguyện tham gia ủng hộ các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

6. Người dân được sống an toàn, chủ động trước thiên tai, dịch bệnh.

7. Các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chất lượng dịch vụ xã hội và các công trình công cộng trên địa bàn phát huy hiệu quả.

8. Người dân quan tâm chăm sóc sức khỏe; hài lòng về chất lượng khám, chữa bệnh và các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

9. Thường xuyên quan tâm cải thiện chất lượng dân số, thực hiện đồng bộ các chính sách chăm sóc, bảo vệ đối với trẻ em, người cao tuổi… nhằm nâng cao tuổi thọ trung bình cho người dân.

10. Có từ 75% trở lên hộ gia đình trên địa bàn được đánh giá là Hạnh phúc.

Việc ban hành tiêu chí tạm thời đánh giá “Gia đình hạnh phúc”, “Thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc” với ý nghĩa là một trong những thước đo chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái, là cơ sở đánh giá mức độ hài lòng của người dân về cuộc sống, môi trường sống và tuổi thọ trung bình. Đồng thời trên cơ sở các tiêu chí đánh giá sẽ là các căn cứ để Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành những chính sách phù hợp để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội tại địa phương./.

Hoàng Anh - Phòng NSVH

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h