Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Hiệu quả trong thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Yên Bái

21/12/2022 08:37:09 Xem cỡ chữ Google
Trong năm qua, các nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh Yên Bái được triển khai đồng bộ, đi vào chiều sâu và gắn liền với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương.

Niềm vui của nhân dân sau nhiều năm gắn bó với cây quế

Phong trào “TDĐKXDĐSVH” luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao kịp thời của Ban Chỉ đạo Trung ương, của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh; sự phối kết hợp của các ban, sở, ngành thành viên trong Ban Chỉ đạo; sự đồng thuận và hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.  Những kết quả đạt được của phong trào góp phần xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống văn hóa lành mạnh trong xã hội; khơi dậy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc như “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa”, “tình làng nghĩa xóm”... góp phần nâng cao đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho nhân dân, ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội tại địa phương. 

Trong năm 2022, Phong trào đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo luôn được quan tâm đẩy mạnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tăng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm để xoá đói giảm nghèo vươn lên làm giàu bằng việc chuyển đổi cơ cấu, giống cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào đời sống và sản xuất, khai thác triệt để các tiềm năng thế mạnh trong phát triển kinh tế ở từng địa phương. Các tổ chức đoàn thể như: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội duy trì tín dụng cho các hội viên vay vốn hàng chục tỷ đồng để phát triển kinh tế, tổ chức tập huấn cho các hội viên về phương pháp kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt… Trong năm qua do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái luôn đoàn kết tương thân tương ái giúp đỡ lẫn nhau trong lúc khó khăn, đặc biệt là trong lĩnh vực giúp nhau làm kinh tế thoát nghèo, nhiều mô hình trang trại trồng trọt chăn nuôi, kinh doanh sản xuất các sản phẩm đã thu hút hàng ngàn lao động ở các địa phương tham gia. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tiếp nhận trên 10 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình an sinh xã hội, trong đó đã vận động và phân bổ 7.574 suất quà Tết với số tiền 4,232 tỷ đồng; vận động và phân bổ 2,5 tỷ đồng từ Tập đoàn Masterise ủng hộ làm 50 nhà đại đoàn kết và các hỗ trợ khác; triển khai xây dựng 03 mô hình hỗ trợ phát triển kinh tế giúp hộ nghèo, nhóm hộ nghèo có nguyện vọng, đủ điều kiện thực hiện mô hình và thuộc đối tượng đăng ký thoát nghèo năm 2022 với tổng kinh phí hỗ trợ 75 triệu đồng từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” cấp tỉnh để mua con giống, cây giống... Công tác giảm nghèo trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh quan tâm, chỉ đạo sát sao, hiệu quả. Trong năm 2022, toàn tỉnh đã huy động các nguồn kinh phí xã hội hoá để khởi công xây dựng 246 căn nhà cho hộ nghèo với kinh phí hỗ trợ từ 35-50 triệu đồng/nhà. Đến nay đã hoàn thành 120 căn, đang thi công 126 căn (cụ thể, số nhà đã hoàn thành: thành phố Yên Bái 11 căn; huyện Yên Bình 52 căn; huyện Văn Yên 07 căn; huyện Văn Chấn 13 căn; thị xã Nghĩa Lộ 02 căn; huyện Lục Yên 17 căn, huyện Mù Cang Chải 18 căn; số nhà đang làm: thành phố Yên Bái 02 căn; huyện Yên Bình 37 căn; huyện Trấn Yên 30 căn; huyện Văn Yên 03 căn; huyện Văn Chấn 08 căn; thị xã Nghĩa Lộ 02 căn; huyện Lục Yên 37 căn, huyện Mù Cang Chải 07 căn).

Nhân dân tích cực tham gia làm đường giao thông 

Phong trào thực hiện nếp sống văn hoá, kỷ cương pháp luật luôn nhận được sự của nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, nhân dân trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia các chương trình, phòng chống các tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, phòng chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đoàn kết các dân tộc. Đến nay toàn tỉnh có 1.356/1.356 thôn, bản, tổ dân phố xây dựng được hương ước, quy ước; tổng số mô hình phòng, chống tội phạm trên địa bàn toàn tỉnh khoảng hơn 900 mô hình, trong đó nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả hiện đang được duy trì và phát huy tác dụng tốt, điển hình như: Mô hình “Zalo an ninh”, “Camera an ninh” tại phường Nguyễn Thái Học, mô hình “Móc khóa an ninh”, “Camera an ninh” tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái; mô hình “Liên kết đảm bảo an ninh trật tự phát triển du lịch cộng đồng” tại xã Nghĩa An, thị xã Nghĩa Lộ; mô hình “Bóng điện an ninh” tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn; mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực Bệnh viên đa khoa tỉnh Yên Bái” tại xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái; mô hình “Liên kết thôn giáp ranh đảm bảo an ninh trật tự” tại xã Minh Chuẩn, huyện Lục Yên... 

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống thiết chế văn hóa được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư xây dựng; tính đến nay, toàn tỉnh hiện có 1.459 nhà văn hoá, trong đó có 146/173 xã, phường, thị trấn có nhà văn hoá; có 1.313 nhà văn hoá thôn, bản, tổ dân phố.

Nhân dân hiến đất xây dựng nhà văn hóa

Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” tiếp tục được Ban Chỉ đạo các cấp xác định là phong trào có tính then chốt trong việc thực hiện "TDĐKXDĐSVH", Ban Chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm và chỉ đạo sát sao bằng nhiều biện pháp thiết thực, hiệu quả. Công tác tuyên truyền được tập trung đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, tài liệu tuyên truyền được in và phát đến từng hộ gia đình... Ban Chỉ đạo tỉnh đã ban hành kế hoạch tập trung chỉ đạo điểm với chủ trương quyết tâm tạo được những hình mẫu thực sự nổi bật trong việc xây dựng các mô hình gia đình văn hoá ở các địa phương. Công tác bình xét, công nhận các danh hiệu văn hoá được thực hiện đảm bảo đúng quy định, khách quan, dân chủ và được sự đồng thuận cao của nhân dân. Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa năm 2021 là 81,2%; dự ước năm 2022 tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa đạt 82% (tăng 0,8% so với năm 2021); tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa là 68,3% (năm 2021); dự ước năm 2022, tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa là 69% (tăng 0,7% so với năm 2021); năm 2021, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là 88,5%; dự ước năm 2022, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là 89% (tăng 0,5% so với năm 2021).

Phong trào tập luyện TDTT phát triển mạnh ở cơ sở

Phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" được triển khai phát động sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân với nhiều nội dung thiết thực. Đến nay tổ chức thành công 24 giải thể thao cấp tỉnh; thành lập 05 đoàn vận động viên tham gia giải thể thao phong trào toàn quốc đoạt 31 huy chương (06 huy chương Vàng, 05 huy chương Bạc, 20 huy chương Đồng); thành lập 17 đoàn vận động viên tham gia thi đấu giải toàn quốc đoạt 63 huy trương (11 huy chương Vàng, 11 huy chương Bạc, 41 huy chương Đồng). Đặc biệt trong kỳ Seagames 31 tổ chức tại Việt Nam, tỉnh Yên Bái có 05 trọng tài tham gia điều hành các trận thi đấu, có 03 vận động viên tham gia đội tuyển Bóng ném quốc gia đoạt huy chương Vàng. Năm 2021, tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 41%; dự ước năm 2022, tỷ lệ người dân tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 42% (tăng 01% so với năm 2021).

Phong trào xây dựng gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến được gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị xã hội của tỉnh. Việc đăng ký thực hiện các danh hiệu văn hóa được triển khai ngay từ đầu năm, các cá nhân, tập thể đăng ký đều được tạo điều kiện để phấn đấu, đồng thời có sự hướng dẫn, kiểm tra và động viên khen thưởng kịp thời nhằm khích lệ phát triển phong trào. Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ chỉ đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi viết về người tốt, việc tốt và các gương điển hình tiên tiến trong phong trào xây dựng gia đình, thôn, bản, tổ dân phố văn hoá; biểu dương các gương sáng về gia đình văn hoá và gia đình văn hoá sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau làm kinh tế, xoá đói giảm nghèo ở cơ sở… Đặc biệt là đợt tuyên truyền về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; “Ngày đại đoàn kết toàn dân tộc”… thu hút sự tham gia của hàng ngàn lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh.

Người dân tham gia xây bể chứa thu gom rác thải

Có thể thấy, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã và đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, làm thay đổi tích cực về diện mạo nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần, giữ gìn bản sắc dân tộc, tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển, giàu đẹp./.

Hoàng Anh - Phòng NSVH

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h