Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; quy chế làm việc; quy chế dân chủ; các chế độ chính sách; công tác cải cách hành chính năm 2022 tại các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

02/11/2022 10:43:30 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 86/KH-VHTTDL, ngày 29/4/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch; Quy chế làm việc; Quy chế dân chủ; triển khai các chế độ chính sách; công tác cải cách hành chính năm 2022 tại các đơn vị trực thuộc. Trong các ngày từ 26/10 đến 28/10/2022, Đoàn công tác của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tổ chức kiểm tra tại 05 đơn vị trực thuộc Sở.

Đ/c Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở VHTTDL- Trưởng Đoàn Kiểm tra số 1 kiểm tra tại Trung tâm Văn hóa tỉnh.

Thành phần Đoàn Kiểm tra gồm các đồng chí Lãnh đạo Sở (làm Trưởng đoàn), lãnh đạo Văn phòng; Thanh tra, lãnh đạo các phòng chuyên môn của Sở, thư ký Đoàn.

Qua nghe báo cáo của các đơn vị và thông qua các tài liệu kiểm chứng cho thấy các đơn vị đã quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến toàn thể viên chức và người lao động; đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm của đơn vị trên cơ sở chỉ tiêu phát triển sự nghiệp năm 2022 sau khi được Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao chỉ tiêu. Trong 10 tháng năm 2022, các chỉ tiêu của đơn vị cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, một số chỉ tiêu đã đạt và vượt cao so kế hoạch cả năm 2022 như: Tham gia giải phong trào toàn quốc và khu vực (125%) và số huy chương đạt được (260 %); số huy chương các giải thể thao thành tích cao (146%), số lượt bạn đọc tại Thư viện tỉnh (121%); Tham gia sự kiện quảng bá du lịch (171%) ...

Đ/c Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở - Trưởng Đoàn Kiểm tra số 2 kiểm tra tại Bảo tàng tỉnh. 

Song song với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các đơn vị đã ban hành và triển khai thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, quy chế dân chủ; ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ theo đúng trình tự, thẩm quyền, cac chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động được đảm bảo đầy đủ, đúng quy định.Công tác cải cách hành chính đã được lãnh đạo các đơn vị quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và ban hành đầy đủ hệ thống văn bản có liên quan.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đoàn Kiểm tra cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của đơn vị như: một số chỉ tiêu còn đạt thấp so với cùng kỳ và kế hoạch cả năm, có đơn vị còn thiếu báo cáo chuyên đề.

Đ/c Nguyễn Hoàng Long, Phó Giám đốc Sở - Trưởng Đoàn Kiểm tra số 3 kiểm tra tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT. 

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại các đơn vị, các đồng chí Trưởng Đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá các đơn vị đã thực hiện tốt công tác xây dựng báo cáo, chuẩn bị các điều kiện phục vụ Đoàn Kiểm tra cũng như các kết quả mà các đơn vị đã đạt được; đồng thời yêu cầu các đơn vị sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, xây dựng kế hoạch chi tiết, các giải pháp, phân công lãnh đạo phụ trách từng nội dung công việc để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển sự nghiệp và các nhiệm vụ chung của đơn vị trong năm 2022./.

Mạnh Cường - Văn phòng Sở

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h