Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021

19/10/2021 04:56:37 Xem cỡ chữ Google
Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; giáo dục ý thức thượng tôn Hiến pháp, pháp luật. Trong tháng 10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã ban hành văn bản triển khai, chỉ đạo các phòng, các đơn vị trực thuộc Sở thực hiện tuyên truyền ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 bằng nhiều hình thức như lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, bảo đảm phù hợp điều kiện thực tế; treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày Pháp luật tại trụ sở cơ quan văn phòng Sở và các đơn vị; tăng cường viết các tin, bài...

Theo đó, ngày 13 tháng 10 năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 1204/VHTTDL-TTr về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam năm 2021 và tăng cường thực thi pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Đồng thời giao nhiệm vụ cho các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở căn cứ vào chức năng nhiệm vụ triển khai có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng, cụ thể:

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, nghiên cứu, phổ biến sâu rộng cho công chức, viên chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 tập trung tuyên truyền, phổ biến các nội dung về chủ trương, quan điểm, chính sách trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình mới được ban hành, sớm đưa các văn bản mới vào cuộc sống.

Giáo dục ý thức tôn trọng, bảo vệ và chấp hành pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; lồng ghép phổ biến, giáo dục pháp luật với các chương trình, phong trào, nâng cao hiệu quả thực hiện các hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật, kịp thời phát hiện những bất cập, hạn chế trong việc thi hành các quy định của pháp luật, từ đó kiến nghị các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Vận động người dân, doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh xây dựng các hành vi, thói quen, kỹ năng mới về phòng, chống dịch Covid-19; tập trung phổ biến các quy định về cách ly y tế; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống dịch; tình hình thi hành pháp luật và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống Covid-19.

Tăng cường thông tin truyền cảm hứng, nêu gương người tốt, việc tốt, tinh thần đoàn kết, sẻ chia, đùm bọc giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong dịch bệnh...

Việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật đã trở thành hoạt động thường xuyên, phát huy tính tích cực, tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng, thi hành pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của toàn xã hội./.

Hoàng Hà - Thanh tra Sở VHTTDL Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h