Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; quy chế làm việc, các chế độ chính sách và công tác cải cách hành chính năm 2020 tại các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17/10/2020 02:09:36 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 128/KH-VHTTDL ngày 05/10/2020 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch về kiểm tra việc thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp; thực hiện Quy chế làm việc; Quy chế dân chủ; các chế độ chính sách; công tác cải cách hành chính năm 2020 tại các đơn vị trực thuộc Sở. Ngày 15/10/2020, Đoàn công tác của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã đi kiểm tra tại 02 đơn vị: Trung tâm Quản lý Di tích và Phát triển du lịch; Bảo tàng tỉnh.

Đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở, Trưởng đoàn Kiểm tra phát biểu kết luận tại Bảo tàng tỉnh

Đoàn Kiểm tra do đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn, tham gia Đoàn có các đồng chí Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn, Lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc Sở, cán bộ giúp việc công tác CCHC của Sở.

Qua nghe báo cáo của lãnh đạo 02 đơn vị cho thấy, trong năm 2020, mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tuy nhiên các đơn vị đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, kế hoạch phát triển sự nghiệp được giao, động viên cán bộ viên chức, người lao động nỗ lực phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đến thời điểm này, các chỉ tiêu được giao PTSN cơ bản đã hoàn thành; việc thực hiện các chế độ chính sách, quy chế làm việc, công tác cải cách hành chính đã được các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, đơn vị cũng nêu ra một số tồn tại, khó khăn trong năm 2020 và đề xuất kiến nghị với cấp có thẩm quyền quan tâm, tạo điều kiện trong những năm tới.

Đoàn Kiểm tra làm việc tại Trung tâm Quản lý di tích và PTDL

Phát biểu kết luận buổi làm việc tại 02 đơn vị, đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở đánh giá cao kết quả mà các đơn vị đã đạt được, đồng thời yêu cầu các đơn vị sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế; xây dựng các kế hoạch cụ thể, phân công lãnh đạo phụ trách từng nội dung công việc để đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu PTSN năm 2020./.

 

Mạnh Cường - Văn phòng Sở

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h