Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới tại xã Đại Đồng, huyện Yên Bình

09/10/2020 04:02:20 Xem cỡ chữ Google
SVHTTDL-Ngày 08/10/2020, Đoàn kiểm tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch do đồng chí Nguyễn Lâm Tới - Phó Giám đốc Sở làm Trưởng đoàn đã kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới do ngành được phân công theo dõi, phụ trách đối với xã Đại Đồng, huyện Yên Bình.

Đoàn kiểm tra tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa tại xã Đại Đồng

Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới gồm 19 tiêu chí, trong đó lĩnh vực văn hóa phụ trách 02 tiêu chí: Tiêu chí số 06 (cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 16 (văn hóa).

Về tiêu chí số 06 (cơ sở vật chất văn hóa): Xã Đại Đồng hiện đang sử dụng Hội trường tầng 3 (trụ sở làm việc) làm Hội trường đa năng với tổng diện tích đất quy hoạch là 400m2, có sức chứa trên 250 chỗ ngồi, có đầy đủ trang thiết bị như: bàn, ghế, tăng âm, loa đài, phông cờ, bục, tượng Bác; Hội trường đa năng (mới) đang trong quá trình hoàn thiện với tổng diện tích đất quy hoạch là 391,5m2 , có sức chứa trên 200 chỗ ngồi; xã có khu thể thao đang trong quá trình hoàn thiện với tổng diện tích đất quy hoạch là 3.981m2; xã có 05/05 thôn có nhà văn hóa đảm bảo từ 80 chỗ ngồi trở lên, có sân tập thể thao đơn giản từ 200m2 trở lên đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động văn hóa, thể thao cho nhân dân trên địa bàn xã.

Về tiêu chí số 16 (văn hóa): Trong những năm qua thực hiện tốt và có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” chất lượng bình xét thôn văn hóa trên địa bàn xã đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong năm 2019, xã Đại Đồng có 05/05 thôn được Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện công nhận thôn văn hóa, đạt 100%. Năm 2020,  xã Đại Đồng có 05/05 thôn đăng ký danh hiệu Thôn văn hóa, Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện đã tiến hành kiểm tra, đánh giá dự kiến 05/05 thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa, đạt 100%.

Thay mặt Đoàn kiểm tra, đồng chí Nguyễn Lâm Tới - Phó Giám đốc Sở đề nghị Ủy ban nhân dân xã Đại Đồng hoàn thiện các hạng mục như: Lắp đặt hệ thống cửa chính, cửa sổ, hệ thống điện, trang trí khánh tiết (phông, cờ, tượng Bác Hồ, khẩu hiệu hai bên cánh gà, bàn ghế, tăng âm…) trong Hội trường đa năng của xã; tiếp tục san gạt bề mặt sân, hoàn thành khán đài, rãnh thoát nước, kẻ sân, cọc gôn… đối với Khu thể thao xã (tại thôn Làng Đát) trước ngày 15/11/2020 để tiêu chí số 06 (cơ sở vật chất văn hóa) đảm bảo các quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

Hoàng Anh - Phòng NSVH

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h