Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10/2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

30/09/2022 02:25:52 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 175/KH - UBND ngày 09/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải file hình ảnh Bộ nhận diện (một số khẩu hiệu, thông điệp, infographich về Chuyển đổi số đính kèm). Ngoài ra, Bộ nhận diện được đăng tải trên trang thông tin điện tử https://dx.gov.vn mục Bộ nhận diện.

 Bộ nhận diện Ngày chuyển đổi số quốc gia

 

 

 

 

 

 

Một số khẩu hiệu, thông điệp, infographich về Chuyển đổi số: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QLVH

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h