Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Thông báo danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ hai, năm 2022

30/08/2022 11:10:44 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về giải thưởng và mức thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực, trong nước, cấp tỉnh và danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 07/3/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ hai, năm 2022; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò là Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng cấp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 03/HD-VHTTDL ngày 10/3/2022 về việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái.

Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được tổng số 15 hồ sơ. Trong đó huyện Mù Cang Chải có 08 hồ sơ, huyện Trấn Yên có 05 hồ sơ, huyện Yên Bình có 01 hồ sơ; thị xã Nghĩa Lộ có 01 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân. Danh sách cụ thể như sau:

 

TT

Họ và Tên

Giới tính

 

Năm sinh

 

Dân tộc

Địa chỉ

Lĩnh vực đề nghị phong tặng

I

Huyện Mù Cang Chải

 

 

 

 

 

1

Giàng Su Giàng

Nam

1961

Mông

Bản Háng Phừ Loa, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

2

Vàng A Lâu

Nam

1976

Mông

Bản Sáng Nhù, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

3

Sùng Chà Lềnh

Nam

1964

Mông

Bản Nả Háng, xã Mồ Dề, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

4

Giàng A Rùa

Nam

1967

Mông

Bản Hú Trù Lình xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

5

Giàng A Khày

Nam

1960

Mông

Bản Háng Đề Đài, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

6

Thào A Chống

Nam

1970

Mông

Bản Séo Mả Pán, xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

7

Lý Thị Ninh

Nữ

1990

Mông

Bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Tri thức dân gian (Nghệ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải)

8

Hờ Thị Chư

Nữ

1980

Mông

Bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Tri thức dân gian (Nghệ thuật vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải)

II

Huyện Trấn Yên

 

 

 

 

 

1

Đặng Hồng Quân

Nam

1949

Dao quần trắng

Thôn Khe Đát, xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Tiếng nói, chữ viết; Nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng

2

Dương Đức Thông

Nam

1974

Dao

Thôn 8A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Tiếng nói, chữ viết; tập quán xã hội và tín ngưỡng

3

Phùng Tiến Dũng

Nam

1955

Mường

Thôn Hợp Thành, xã Quy Mông, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian; Tiếng nói chữ viết; Tập quán xã hội và tín ngưỡng

4

Hà Thị Liên

Nữ

1959

Tày

Thôn Yên Thuận, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Tiếng nói, chữ viết; Nghệ thuật trình diễn dân gian

5

Hà Thị Thanh Tịnh

Nữ

1957

Tày

Thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

III

Huyện Yên Bình

 

 

 

 

 

1

Đặng Ngọc Thông

Nam

1948

Tày

Thôn Suối Hốc, xã Ngọc Chấn, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

IV

Thị xã Nghĩa Lộ

 

 

 

 

 

1

Hoàng Thị Văn

Nữ

1962

Thái

Tổ Tông Co 3, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

            Để đảm bảo công tác xét tặng đạt hiệu quả, đúng quy trình theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được sự tham gia góp ý về các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu danh hiệu Nghệ nhân. Thời gian góp ý kiến từ ngày 22/8/2022 đến hết ngày 02/9/2022.

            Các ý kiến xin gửi về: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 587, đường Yên Ninh, Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

VHTTDL

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h