Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Phân cấp thủ tục hành chính trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

05/11/2021 10:21:12 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 27/9/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã họp rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh các thủ tục hành chính để phân cấp.

Đ/c Lê Thị Thanh Bình - UV BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở VHTTDL chủ trì, phát biểu tại cuộc họp

Chủ trì cuộc họp đồng chí Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở đã quán triệt đây là một nhiệm vụ hết sức quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính nên việc rà soát các thủ tục hành chính của ngành để phân cấp ngay từ bước đầu phải đảm bảo theo chủ trương của Ủy ban nhân dân tỉnh, theo đúng quy định, đúng nguyên tắc, đảm bảo các thủ tục được phân cấp theo trình tự, đúng theo quy trình và phải đạt tối thiểu 20% tổng số thủ tục trong các lĩnh vực của ngành. Qua rà soát ngành đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp 26 thủ tục trong tổng số 106 thủ tục (đạt 24,5%) trong đó lĩnh vực Văn hóa, nếp sống gia đình có 8 thủ tục; lĩnh vực thể thao có 5 thủ tục, lĩnh vực Du lịch có 13 thủ tục.

Các thủ tục hành chính trên sau khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp sẽ góp phần vào nhiệm vụ chung của tỉnh để đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn nhằm xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, công khai, minh bạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường trách nhiệm của UBND các cấp, đẩy mạnh liên thông, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra một cách đồng bộ, hiệu quả. Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai, thực hiện công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Kết thúc cuộc họp đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các bộ phận liên quan khẩn trương hoàn thiện các bước để trình Ủy ban nhân dân tỉnh đúng theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 3500/UBND-NC ngày 05/10/2021 về việc rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính.

Công Phương – QL TDTT

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h