Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

07 cá nhân được trao tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ Nhất năm 2020

22/03/2021 08:10:57 Xem cỡ chữ Google
SVHTTDL-Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2020, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2021 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh trao tặng danh hiệu Nghệ nhân cho 07 cá nhân có đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc

Cũng tại hội nghị, Ủy ban nhân dân tỉnh đã trao tặng danh hiệu Nghệ nhân cho 07 cá nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ Nhất năm 2020. Từ đó góp phần tạo động lực, khuyến khích các nghệ nhân trong việc gìn giữ di sản văn hóa truyền thống của dân tộc.

Danh hiệu Nghệ nhân được xét tặng cho những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp xuất sắc, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian trong phạm vi toàn tỉnh./.

Thanh Tình - Văn phòng Sở

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h