Tin Hoạt động >> Văn hóa

Yên Bái xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ 2, năm 2022

16/11/2022 02:42:49 Xem cỡ chữ Google
Chiều 10/11, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp tỉnh chủ trì cuộc họp xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ 2, năm 2022.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định cấp tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh báo cáo nhanh quy trình triển khai xét tặng và báo cáo kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ 2, năm 2022. Theo đó, dịp này có 14 hồ sơ, trong đó huyện Mù Cang Chải 7 hồ sơ; Trấn Yên 5 hồ sơ; Yên Bình 1 hồ sơ và  thị xã Nghĩa Lộ 1 hồ sơ. 

Đây là những hồ sơ đã được UBND các xã, huyện thẩm định, hướng dẫn các giấy tờ thủ tục theo quy định. Cũng tại cuộc họp các thành viên Hội đồng thẩm định đã bỏ phiếu xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái. 

Việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái nhằm xét chọn tôn vinh những cá nhân có phẩm chất đạo đức, tài năng nghệ thuật xuất sắc, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình như: Tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian trong phạm vi toàn tỉnh. 

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục thực hiện các bước theo quy trình và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh; đăng tải thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân làm hồ sơ xét tặng trong những đợt tiếp theo.

M.CƯỜNG (Theo https://baoyenbai.com.vn)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h