Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

19/09/2023

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch tỉnh Yên Bái nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển; khai thác hiệu quả mọi tiềm năng, lợi thế...

Đồng chí Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự Lễ Khai giảng năm học mới 2023- 2024 tại xã Dế Xu Phình (huyện Mù Cang Chải)

07/09/2023

Sáng ngày 05/9, Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Dế Xu Phình đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2023 - 2024 và đón Bằng công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Công trình phần việc kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái và hưởng ứng Chiến dịch Ngày chủ nhật “Cùng chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”

13/09/2023

Sáng ngày 10/9, thực hiện Kế hoạch số 112-KH/TU ngày 28/02/2023 của Tỉnh ủy về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức phong trào thi đua đặc biệt kỷ niệm 65 Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái. Văn bản số 2985/UBND-TNMT ngày 08/9/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2023.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thực hiện Chương trình Công trình phần việc kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ thăm Yên Bái (25/9/1958-25/9/2023) với nội dung Lao động vệ sinh môi trường xây dựng khuôn viên, khu tập luyện thể thao thành tích cao của tỉnh xanh, sạch, đẹp và hưởng ứng Chiến dịch Ngày chủ nhật “Cùng chung tay hành động cho thế giới sạch hơn”.

Đánh giá kết quả nổi bật trong thực hiện Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái

08/09/2023

NSVH - Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” là một bộ phận cấu thành của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Phong trào đi vào thực tiễn cuộc sống đã góp phần tích cực xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo nếp sống văn hóa, văn minh, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, tiến bộ về mọi mặt. Tại tỉnh Yên Bái bắt đầu từ năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh và các địa phương thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tặng quà của Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh cho các cháu học sinh là con đoàn viên công đoàn Sở nhân dịp khai giảng năm học mới

31/08/2023

Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tặng quà của Liên đoàn Lao động tỉnh và Công đoàn viên chức tỉnh cho các cháu học sinh là con đoàn viên công đoàn Sở nhân dịp khai giảng năm học mới

Điểm mới của Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ; Thông tư số 03/2023/TT-BVHTTDL ngày 23/3/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Điểm mới của Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ; Thông tư số 03/2023/TT-BVHTTDL ngày 23/3/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

17/08/2023

Điểm mới của Nghị định số 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 của Chính phủ; Thông tư số 03/2023/TT-BVHTTDL ngày 23/3/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h