Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Bộ VHTTDL ban hành Chương trình hành động nhằm bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống phục vụ phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

05/08/2022

Ngày 2/8, Bộ VHTTDL đã có Quyết định số 1818 /QĐ-BVHTTDL về việc ban hành Chương trình hành động trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch nhằm thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 28/1/2022 của Chính phủ ban hành Chiến lược công tác dân tộc, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Hội nghị Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm 2022 - Cụm Thi đua các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 tỉnh trung du Miền núi phía Bắc

05/08/2022

Sáng ngày 04/8/2022, tại tỉnh Thái Nguyên - đơn vị Phó Trưởng Cụm, Cụm Thi đua 7 tỉnh trung du miền núi phía Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua 6 tháng cuối năm 2022. Hội nghị do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn đồng chủ trì.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số năm 2022

27/07/2022

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-VHTTDL, ngày 29/3/2022 về thực hiện chuyển đổi số năm 2022, ngày 22/7/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyển đổi số cho công chức, viên chức, người lao động của Sở.

Yên Bái triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022-2026

27/07/2022

SVHTTDL-Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 08/7/2022 về triển khai Chương trình thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022-2026 trên địa bàn tỉnh (Kế hoạch số 150).

Hội nghị tập huấn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình cho cán bộ văn hóa cơ sở, trưởng thôn, bản, tổ dân phố năm 2022

27/07/2022

SVHTTDL-Vừa qua, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “TDĐKXDĐSVH” và Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh) tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” và công tác gia đình cho cán bộ văn hóa cơ sở, trưởng thôn, bản, tổ dân phố năm 2022.

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Khối thi đua các cơ quan Văn hóa - Xã hội

18/07/2022

Ngày 14/7/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Khối trưởng Khối thi đua) đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các thành viên trong Khối tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h