Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Lễ hội Đền Đông Cuông trở thành Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

19/01/2023

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có Quyết định số 73/QĐ-BVHTTDL về việc đưa Lễ hội Đền Đông Cuông, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Chức năng, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

18/01/2023

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 01/2023/NĐ-CP ngày 16/1/2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ban tổ chức những ngày Lễ lớn tỉnh Yên Bái tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023

12/01/2023

Hòa trong không khí tưng bừng, phấn khởi của một mùa xuân mới, Xuân Quý Mão 2023, nhằm tạo ra các hoạt động thiết thực và ý nghĩa trong những ngày đầu xuân mới. Ban Tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Yên Báitổ chức chuỗi các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023 tại Bảo tàng tỉnh, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh, Thưu viện tỉnh với nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa hướng tới mục tiêu nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái.

Thư viện tỉnh Yên Bái tích cực triển khai các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão năm 2023

12/01/2023

Thực hiện Kế hoạch số 256/KH-BTC ngày 15/12/2022 của Ban tổ chức những ngày Lễ lớn tỉnh Yên Bái về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023; Kế hoạch số 203/KH-VHTTDL ngày 16/12/2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái về việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023, Thư viện tỉnh Yên Bái tích cực triển khai các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Quý Mão 2023.

Quán triệt, triển khai thực hiện các phương thức thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022

12/01/2023

Ngày 31/12/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ra văn bản số 4769/UBND-NC về việc quán triệt, triển khai thực hiện các phương thức thay thế Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú khi Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2022

10/01/2023

Tối 08/01/2023, tại Trung tâm Hội nghỉ tỉnh, Tỉnh ủy – Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị báo công kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của năm 2022 theo Chương trình hành động số 56 - CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h