Tin Hoạt động

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Công an tỉnh: Tổng kết 07 năm triển khai Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, an ninh nội bộ, giữ vững trật tự an toàn xã hội trong tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Công an tỉnh: Tổng kết 07 năm triển khai Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, an ninh nội bộ, giữ vững trật tự an toàn xã hội trong tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái

28/04/2017

Ngày 21/4/2017 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị tổng kết 07 năm triển khai quy chế phối hợp giữa Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch - Công an tỉnh về nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, an ninh nội bộ, giữ vững trật tự an toàn xã hội trong tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái (giai đoạn 2009 - 2016).

42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước- một chặng đường lịch sử

28/04/2017

Thắng lợi của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước là thành quả vĩ đại nhất của sự nghiệp giải phóng dân tộc do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, là trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy ngàn năm của dân tộc.

Ban hành Kế hoạch tổ chức Lễ Khai mạc Năm Du lịch tỉnh Yên Bái – Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 – Lào Cai – Tây Bắc.

24/04/2017

Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái mới đây đã ban hành Kế hoạch số 47/KH-UBND về việc tổ chức lễ Khai mạc Năm Du lịch tỉnh Yên Bái – Hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2017 Lào Cai – Tây Bắc. Theo đó, Lễ Khai mạc sẽ được tổ chức từ 20h00 ngày 19/5/2017 tại Quảng trường 19/8, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Đại hội Olympic Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2020

24/04/2017

Nhận lời mời của Ủy ban Olympic Việt Nam (UBOVN), từ ngày 15-16/4/2017 đồng chí Phạm Văn Dương, phó Giám đốc Sở đã tham dự Đại hội đại biểu UBOVN khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại thành phố Hà Nội.

Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và giao nhiệm vụ xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật Xòe Thái” đề nghị UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phê duyệt Kế hoạch tổng thể và giao nhiệm vụ xây dựng hồ sơ quốc gia “Nghệ thuật Xòe Thái” đề nghị UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

24/04/2017

Ngày 11/4/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký Quyết định số 1466/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể và giao nhiệm vụ xây dựng hồ sơ Quốc gia “Nghệ thuật Xòe Thái” đề nghị UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Phong trào thi đua trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong thời kỳ hội nhập

14/04/2017

Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (giai đoạn 2016 - 2020). Ngay từ những ngày đầu năm, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động phát động trong toàn ngành phong trào thi đua yêu nước với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm, kỷ cương, thi đua hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao”; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác thi đua khen thưởng, các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng...

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h