Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

THÔNG BÁO Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ Nhất năm 2020

13/08/2020 02:52:21 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về giải thưởng và mức thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực, trong nước, cấp tỉnh và danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ Nhất năm 2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò là Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng cấp tỉnh đã ban hành Hướng dẫn số 03/HD-VHTTDL ngày 13/3/2020 về việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ Nhất năm 2020.

Đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được tổng số 08 hồ sơ. Trong đó huyện Trạm Tấu có 02 hồ sơ, huyện Trấn Yên có 06 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân. Danh sách cụ thể như sau:

TT

Họ và Tên

Giới tính

 

Năm sinh

 

Dân tộc

Địa chỉ

Lĩnh vực đề nghị phong tặng

I

Huyện Trạm Tấu

 

 

 

 

 

1

Giàng A Tủa

Nam

1988

Mông

Thôn Xá Nhù, xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Nghệ thuật trình diễn dân gian

2

Vì Thị Sai

Nữ

1958

Khơ Mú

Thôn Pa Te, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Nghệ thuật trình diễn dân gian

II

Huyện Trấn Yên

 

 

 

 

 

1

Dương Trung Đình

Nam

1962

Dao

Thôn 8A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

2

Triệu Đình Hiện

Nam

1946

Dao

Thôn 8A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

3

Triệu Quý Tín

Nam

1965

Dao

Thôn Vực Tròn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Tiếng nói, chữ viết

4

Dương Trung Hưng

Nam

1955

Dao

Thôn Đồng Phay, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Tiếng nói, chữ viết

5

Hà Thị Thanh Tịnh

Nữ

1957

Tày

Thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

6

Hà Văn Nguyện

Nam

1966

Tày

Thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

            Để đảm bảo công tác xét tặng đạt hiệu quả, đúng quy trình theo Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rất mong nhận được sự tham gia góp ý về các cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu danh hiệu Nghệ nhân. Thời gian góp ý kiến từ ngày 17/8/2020 đến hết ngày 28/8/2020.

            Các ý kiến xin gửi về: Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 587, đường Yên Ninh, Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Số điện thoại: 02163.862.676.                

Thanh Tình

 

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h