Thể thao >> Thể thao

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh

06/01/2023 02:08:41 Xem cỡ chữ Google
Cùng với những sự kiện lớn về thể thao diễn ra trong năm 2022 thì công tác quản lý nhà nước về Thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng được triển khai đồng bộ, kịp thời, tích cực, nhất là trong thời gian tình hình dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp.

Hội nghị tập huấn công tác quản lý nhà nước về TDTT tổ chức hằng năm luôn được đông đảo học viên đến từ các đơn vị, địa phương trong tỉnh tham dự

Để thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về Thể dục thể thao trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với công tác Thể dục thể thao. Chỉ đạo, phối hợp chỉ đạo triển khai thực hiện các Kế hoạch, Đề án, chương trình hành động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đối với sự nghiệp Thể dục thể thao nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của Thể dục thể thao trong đời sống xã hội, đặc biệt là trong việc phòng, chống và đẩy lùi các tác động tiêu cực của dịch bệnh đối với sức khỏe của con người, góp phần phát triển thể lực, cải thiện thể chất, nâng cao sức khỏe cho các tầng lớp nhân dân. Các chỉ tiêu, kế hoạch nhà nước giao về Thể dục thể thao trong năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, đặc biệt đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ IX và 12 giải thể thao cấp tỉnh năm 2022.

Việc quản lý, chỉ đạo hoạt động đối với các tổ chức xã hội nghề nghiệp về Thể dục thể thao cũng được triển khai hiệu quả, Liên đoàn Thể thao của tỉnh được thành lập mới, hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh và xu hướng phát triển chung của Thể thao Yên Bái, trong năm đã phối hợp tổ chức thành công 05 giải thể thao của Liên đoàn, tạo cơ hội giao lưu, học tập cho các vận động viên của hàng trăm Câu lạc bộ thể thao của tỉnh. Song song với công tác quản lý, công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ lĩnh vực Thể dục thể thao cũng được quan tâm, chú trọng, nhiều Hội nghị bồi dưỡng, tập huấn dành cho các công chức, viên chức, cộng tác viên, hướng dẫn viên, trọng tài ở cơ sở đã được tổ chức góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác xây dựng phong trào, tổ chức bộ máy và điều hành các hoạt động Thể dục thể thao. Công tác quản lý nhà nước về Thể dục thể thao tại các huyện, thị xã, thành phố trong năm vừa qua cũng đã được quan tâm, chỉ đạo thực hiện, các sự kiện, các hoạt động tập luyện, thi đấu Thể dục thể thao được quản lý chặt chẽ, hiệu quả, nhất là trong thời gian dịch bệnh Covid-19 có những diễn biến phức tạp. Cơ quan quản lý nhà nước về Thể dục thể thao tại các địa phương đã tích cực tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn triển khai các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương cũng như bảo đảm an toàn cho sức khỏe của nhân dân trước dịch bệnh Covid-19 như hướng dẫn, phổ biến các bài tập tại nhà trên sóng truyền hình để nhân dân tự tập luyện, duy trì thể lực, hạn chế tổ chức các hoạt động thi đấu tập trung đông người...Hướng dẫn các Hội, các Câu lạc bộ Thể dục thể thao duy trì hoạt động, tích cực vận động, thành lập mới các Câu lạc bộ Thể dục thể thao ở nhiều bộ môn khác nhau để các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thường xuyên. Việc khai thác, sử dụng các thiết chế về Thể dục thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở đã đi vào nề nếp, đúng mục đích trong đó có sự tham gia tích cực của nhân dân trong việc bảo vệ, bảo dưỡng và duy trì hoạt động.Các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực Thể dục thể thao trên địa bàn trong năm qua đã hoạt động mạnh trở lại sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.

(Hoạt động kinh doanh dịch vụ thể thao luôn được kiểm tra, giám sát đảm bảo theo quy định)

Công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các hoạt động trên theo quy định của nhà nước, của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng được duy trì thường xuyên nhằm ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực trong Thể thao, đồng thời xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Nhìn chung các hoạt động tập luyện, thi đấu, các hoạt động kinh doanh dịch vụ Thể dục thể thao ở từng địa phương cơ bản đã bảo đảm thực hiện theo quy định,nhiều tổ chức, cá nhân đã đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về Thể dục thể thao cho phép tự tổ chức các sự kiện thể thao đảm bảo an toàn, đạt kết quả cao, góp phần làm phong phú đời sống cho nhân dân trên địa bàn, đồng thời tăng tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Tuy đã đạt được những kết quả tích cực, song ở một số địa phương công tác quản lý nhà nước về Thể dục thể thao vẫn chưa đạt được hiệu quả tối đa do lực lượng cán bộ được đào tạo cơ bản về Thể dục thể thao ở cơ sở còn mỏng, do thiếu biên chế tuyển dụng, phải làm kiêm nhiệm trong điều kiện địa bàn rộng, loại hình hoạt động đa dạng. Đây là một trong những khó khăn mà ngành cùng các địa phương đang từng bước khắc phục để nâng cao hiệu quả trong công tác thể dục thể thao trong những năm tiếp theo./.

Công Phương – QL TDTT

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h