Văn hóa >> Văn hóa

Hội nghị đánh giá các nội dung điều chỉnh, bổ sung Hồ sơ khoa học Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia Hồ Thác Bà

14/12/2022 02:32:57 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 13/12/2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị xin ý kiến đánh giá các nội dung dự kiến điều chỉnh, bổ sung Hồ sơ khoa học di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia Hồ Thác Bà.

Đ/c Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị

Đồng chí Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí đại diện các sở, ngành và các phòng chuyên môn, đơn vị có liên quan: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình, Lục Yên, Bảo tàng tỉnh, Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Yên Bái…

Tại hội nghị các đại biểu được nghe đơn vị tư vấn Viện Bảo tồn di tích giới thiệu chi tiết Hồ sơ lý lịch di tích; giá trị khoa học, lịch sử, nghệ thuật, văn hóa của di tích; thực trạng bảo vệ và phát huy giá trị của di tích; phương án quy hoạch khoanh vùng bảo vệ di tích.

 

Tiến sỹ Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh Yên Bái
phát biểu tại Hội nghị

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung điểu chỉnh, bổ sung Hồ sơ lý lịch di tích, phương án quy hoạch khoanh vùng bảo vệ di tích, đồng thời đề nghị đơn vị tư vấn làm rõ thêm một số vấn đề: Nội du lịch sử của di tích; vấn đề môi trường với khu di tích và kết nối hạ tầng giao thông gắn với phát triển du lịch; phương án quy hoạch khoanh vùng bảo vệ di tích.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ghi nhận những ý kiến tham gia đóng góp đánh giá các nội dung điều chỉnh, bổ sung Hồ sơ khoa học di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia Hồ Thác Bà, đồng chí nhấn mạnh việc điều chỉnh, bổ sung Hồ sơ khoa học di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh quốc gia Hồ Thác Bà là rất cần thiết, đảm bảo giữa bảo tồn di tích và phát triển kinh tế xã hội của địa phương; xong để đảm bảo tính khả thi và tạo được sự đồng thuận cao, đơn vị tư vấn cần đánh giá kỹ lưỡng hiện trạng trong việc nghiên cứu xây dựng lý lịch và khoanh vùng bảo vệ di tích... đồng chí cũng giao cho đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thành nội dung điều chỉnh, bổ sung hồ sơ di tích để Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình đề nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt./.

Phan Nhất

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h