Văn bản điều hành

Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 107-KH/BCSĐ ngày 04/3/2022 của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Chương trình hành động số 07/CTr-UBND ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
Số ký hiệu Số 69/KH-VHTTDL
Nội dung
Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Lĩnh vực
Người ký Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành 12/04/2022
Tệp đính kèm

KH.CHỈNH ĐỐN ĐẢNG.pdf

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h