Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc; Câu lạc bộ Chuyển đổi số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

25/08/2023

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác chuyển đổi số của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian tới và công tác tổ chức cán bộ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành các Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc; Câu lạc bộ Chuyển đổi số Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Câu lạc bộ Chuyển đổi số Cơ quan Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dùng cảnh giác với lừa đảo qua mã QR

08/09/2023

Đại diện Cục An toàn thông tin khuyến nghị người dùng đặc biệt cảnh giác với các mã QR được dán hoặc chia sẻ ở những nơi công cộng hoặc gửi qua mạng xã hội, email.

Thủ tướng: Văn hóa số là một phần quan trọng của nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam

17/08/2023

Thủ tướng nêu rõ: Xây dựng, phát triển hệ sinh thái công dân số phải là một nền tảng quan trọng của chuyển đổi số quốc gia. Kinh tế số là động lực quan trọng phát triển kinh tế Việt Nam. Xã hội số là một trong những nền tảng của xã hội Việt Nam. Văn hóa số là một phần quan trọng của nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt Nam.

Lợi ích của việc triển khai đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030

04/07/2023

Xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng là: “đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thực hiện chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số”. Đây là một trong những dự án công nghệ thông tin lớn nhất từ trước đến nay.

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý văn bản điện tử, chữ ký số và lập hồ sơ điện tử năm 2023

23/06/2023

Ngày 20/6/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ quản lý văn bản điện tử, chữ ký số và lập hồ sơ điện tử năm 2023. Hội nghị thu hút 40 học viên là lãnh đạo, công chức các phòng chuyên môn; lãnh đạo, trưởng phòng hành chính tổng hợp các đơn vị trực thuộc Sở, viên chức làm nhiệm vụ văn thư lưu trữ.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h