Văn bản điều hành

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghi quyết số 19/2008/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Yên Bái năm 2018 và những năm tiếp theo
Số ký hiệu 907/QĐ-UBND
Nội dung
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Lĩnh vực
Người ký
Ngày ban hành 06/06/2018
Tệp đính kèm

2702.pdf

Các văn bản khác

Xem toàn bộ văn bản tại đây >>

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h