Văn bản điều hành

Dự thảo Nghị quyết Ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển Du lịch tỉnh Yên Bái đến năm 2025
Số ký hiệu /2018/NQ-HĐND
Nội dung

Dự thảo Nghị quyết Ban hành một số chính sách hỗ trợ phát triển Du lịch tỉnh Yên Bái đến năm 2025

Loại văn bản
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân
Lĩnh vực Văn hóa - Thể thao - Du lịch
Người ký
Ngày ban hành 29/06/2018
Tệp đính kèm

3. Du thao NQ (15.6.18).doc

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h