Văn hóa

Thư Viện tỉnh Yên Bái tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 với chủ đề “Sách cho tôi - cho bạn”

25/04/2023

Sáng ngày 21/4/2023, tại Thư Viện tỉnh Yên Bái, đã diễn ra chương trình chào mừng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 với chủ đề “Sách cho tôi - cho bạn. Ngày Sách và Văn hóa đọc năm 2023 tại Thư viện tỉnh Yên Bái là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yên quý sách và cả cộng đồng xã hội.

Nghĩa Lộ - Gìn giữ văn hóa truyền thống trong trường học

11/04/2023

Xác định công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian qua ngành giáo dục trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã quan tâm, lồng ghép giáo dục truyền thống văn hóa dân tộc địa phương vào các tiết học và các hoạt động ngoại khóa. Qua đó, nâng cao ý thức cho học sinh trong việc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đẩy mạnh phong trào xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực.

Ủy ban nhân dân tỉnh trao tặng danh hiệu cho các cá nhân có thành tích trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và khen thưởng công dân tiêu biểu tỉnh Yên Bái năm 2022

27/03/2023

Vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2022, triển khai nhiệm vụ và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2023, đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2022.

Trung tâm văn hóa tỉnh Yên Bái tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày Điện ảnh cách mạng Việt Nam (15/3/1953 -15/3/2023)

16/03/2023

Chiều ngày15/3 tại hội trường Trung tâm Văn hóa tỉnh Yên Bái tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Điện ảnh cách mạng Việt Nam (15/3/1953 -15/3/2023)

Phát hành phim chiếu bóng tỉnh Yên bái - Những chặng đường đã qua

15/03/2023

Ngày 15/3/1953, tại Chiến khu Việt Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 147/SL thành lập Doanh nghiệp Quốc gia Chiếu bóng và Chụp ảnh Việt Nam. Từ ngày tháng năm lịch sử này, một nền điện ảnh cách mạng ra đời, trưởng thành trong chiến đấu chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, xây dựng đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Điện ảnh cách mạng Việt Nam đã tích cực hoạt động và đã góp phần không nhỏ vào công việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, thực sự là mũi nhọn trên lĩnh vực văn hóa và tư tưởng.

Yên Bái tham dự Hội thảo cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển”

01/03/2023

Ngày 27/2, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Hội đồng Lý luận Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo cấp quốc gia “80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943-2023) – Khởi nguồn và động lực phát triển”. Hội thảo diễn ra theo hình thức kết hợp trực tiếp với sự có mặt khoảng 250 đại biểu và trực tuyến với đầu cầu tại 63 tỉnh, thành phố với khoảng 3.500 đại biểu tham dự.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h