Văn hóa

73 năm một chặng đường lịch sử

73 năm một chặng đường lịch sử

22/12/2017

Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017); 28 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017); 45 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không 12/1972 - 12/2017 là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang, những chiến công oanh liệt của quân đội nhân dân ta, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới của cách mạng

Tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội

11/09/2017

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản số 1334/VHTTDL-NSVH ngày 07/9/2017 gửi phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, tổ chức lễ hội.

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống từ lễ hội

03/03/2017

Hàng năm, trên địa bàn tỉnh Yên Bái diễn ra khoảng từ 20 đến 22 lễ hội. Trong đó có 4 lễ hội thường niên được tổ chức tại các di tích văn hoá, di tích danh thắng và khoảng 18 lễ hội tổ chức 2 - 3 năm một lần.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h