CÔNG KHAI NGÂN SÁCH

 

STT

NỘI DUNG

TẢI VĂN BẢN

1 Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Sở VHTTDL

2 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách nhà nước được giao và phân bổ cho Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2023

3  

 4  

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h