Văn hóa

Hoàn thiện tư duy, lý luận mới, đột phá về văn hóa

03/11/2023

Chiều 2/11, tại trụ sở Bộ VHTTDL, Đoàn Cán bộ khảo sát thực tế nhóm 3 – Ban Chỉ đạo Tổng kết Trung ương một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc 40 năm đổi mới đất nước trong lĩnh vực văn hóa-xã hội và con người có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL.

Luật Di sản văn hóa (sửa đổi): Tạo điều kiện để nghệ nhân bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

03/11/2023

Tại Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi), Bộ VHTTDL đề xuất bổ sung các quy định tạo điều kiện để nghệ nhân, người thực hành có thể đóng góp hơn nữa vào hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của cộng đồng.

Tổng Bí thư: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chuẩn mực để xây dựng, chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới

03/11/2023

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một kho báu tinh thần cách mạng vô giá mà chúng ta - mọi thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau, phải luôn luôn ra sức học tập và làm theo, mãi mãi giữ gìn và phát huy; coi đó là kết tinh giá trị tinh thần cao đẹp, trở thành chuẩn mực để xây dựng, chấn hưng văn hóa, xây dựng con người Việt Nam thời đại mới.

Hội diễn Nghệ thuật Quần chúng và Trình diễn Trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái - Hoạt động thiết thực tôn vinh, phát huy, lan tỏa giá trị bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc

30/10/2023

Hội diễn Nghệ thuật Quần chúng và Trình diễn Trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái được tổ chức định kỳ 2 năm một lần. Mỗi kỳ Hội diễn đã trở thành một ngày hội lớn, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc vùng Tây Bắc nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng, là dịp để các nghệ nhân, diễn viên văn nghệ quần chúng được gặp gỡ, giao lưu, thể hiện tài năng nghệ thuật, nâng cao nhận thức, ý thức trong việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong thời kỳ mới của đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam. Đồng thời, Hội diễn còn là dịp để thẩm định, đánh giá chất lượng phong trào hoạt động văn nghệ quần chúng tại cơ sở. Biểu dương, khích lệ các nghệ nhân dân gian, diễn viên văn nghệ quần chúng trong việc trao truyền và kế thừa vốn văn hóa tốt đẹp của dân tộc thông qua các loại hình nghệ thuật. Đặc biệt Hội diễn còn là dịp quảng bá, giới thiệu tới quý khán giả, du khách gần xa những nét văn hóa truyền thống riêng, độc đáo của cộng đồng các dân tộc Yên Bái, góp phần thúc đẩy phát triển văn hóa, phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái trong thời kỳ hội nhập và phát triển bền vững đất nước.

Di tích đền Đồng Kè

25/10/2023

Thịnh Hưng là xã thuộc vùng hạ của huyện Yên Bình, nằm dọc theo quốc lộ 70. Đây cũng là cái nôi của Cách mạng Việt Nam, ngày 01 tháng 3 năm 1947, toàn bộ cơ quan Khu bộ Chiến khu 10 chuyển về Thịnh Hưng (Yên Bái) - Đại Phạm (Phú Thọ), trụ sở của Ủy ban hành chính kháng chiến Liên khu 10 được đặt ở làng Hơn, xã Thịnh Hưng được công nhận là di tích cấp tỉnh vào tháng 9 năm 2011. Đến tháng 8 năm 2023, xã đã được công nhận thêm 01 di tích cấp tỉnh nữa là đền Đồng Kè thuộc thôn Hơn.

Thư viện tỉnh Yên Bái đẩy mạnh các hoạt động phục vụ thiếu nhi

12/10/2023

Thực hiện kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 21/8/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc đẩy mạnh đổi mới của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Yên Bái và Kế hoạch số 176/KH-VHTTDL ngày 8/9/2023 của Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch về việc đẩy mạnh đổi mới hoạt động của thư viện trong xây dựng, phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin cho thiếu nhi. Thư viện tỉnh Yên Bái đã đẩy mạnh các hoạt động phục vụ thiếu nhi trên địa bàn toàn tỉnh.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h