Tin Hoạt động >> Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

14/07/2021 03:57:20 Xem cỡ chữ Google
Ngày 12/7/2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

Đc Lê Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL; các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở; trưởng các phòng chức năng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở đến dự Hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Ngành VHTTDL đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2021; Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, kế hoạch, quy định quan trọng như: Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn  2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021; Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tập trung thực hiện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về phòng, chống dịch bệnh COVID-19...

- Lĩnh vực văn hóa: Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch xây dựng con người Yên Bái “Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” giai đoạn 2021-2025, tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động văn hóa đối ngoại năm 2021. Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh. Tổ chức được 30 buổi biểu diễn chuyên nghiệp (đạt 25%KH), trong đó có 10 buổi phục vụ vùng cao (đạt 16,6% KH); hoạt động của các câu lạc bộ đạt 80 buổi (đạt 22,8% KH); tổ chức 30 buổi tuyên truyền lưu động (21,4% KH); 154 buổi chiếu phim (đạt 38,5% KH), trong đó có 135 buổi phục vụ vùng cao (đạt 38,5% KH); lồng tiếng dân tộc 06 phim (đạt 50% KH). Đã tổ chức nghiên cứu, đào thám sát, khai quật 01 cuộc (đạt 33,3% KH); sưu tầm bổ sung 60 hiện vật (đạt 60% KH); 03 cuộc trưng bày, triển lãm(đạt 42,86% KH); 02 đợt bảo quản thường xuyên cho các hiện vật trưng bày và 01 đợt bảo quản định kỳ cho các sưu tập, nhóm hiện vật, nhất là các hiện vật gốc, hiện vật có nguy cơ xuống cấp (đạt 33,3%). Đón trên 60 đoàn với gần 6.300 lượt khách khách tham quan, trải nghiệm tại Bảo tàng tỉnh. 6 tháng đầu năm, Thư viện tỉnh đã bổ sung 6.000 bản sách, đạt 80% KH ; phục vụ 52.615 lượt bạn đọc, đạt 55% KH. Tổ chức 70 buổi phục vụ lưu động, đạt 48% KH; 33 buổi phục vụ vùng sâu, vùng xa, đạt 39% KH.

- Lĩnh vực Thể dục thể thao: Về thể thao phong trào: Tổ chức thành công 04/12 giải thể thao cấp tỉnh (đạt 33,3% KH).  Tổ chức 3 giải thể thao cơ sở. Tham gia thi đấu 01/02 giải thể thao phong trào toàn quốc (Giải Vô địch Đẩy gậy toàn quốc), đạt 50% KH; thành tích đạt 09 huy chương (đạt 75% KH); trong đó 05 huy chương vàng (đạt 125% KH), 02 huy chương bạc (đạt 40% KH) và 02 huy chương đồng (đạt 67% KH). Về thể thao thành tích cao:  Duy trì đào tạo 10 môn thể thao thành tích cao, với 150 đến 160 vận động viên, trong đó có 45 đến 50 vận động viên tuyển tỉnh; 55 đến 60 vận động viên đội tuyển trẻ và 50 vận động viên năng khiếu (đạt 100% chỉ tiêu giao); đào tạo 04 đội thể thao hạng A toàn quốc: 32/32 vận động viên có đẳng cấp; Số vận động viên tham gia các đội tuyển quốc gia 07/07 VĐV (đạt 100% chỉ tiêu giao). Tham gia thi đấu 7/24 giải thể thao thành tích cao toàn quốc (đạt 29% KH): đạt 10/41 huy chương các loại (đạt 24,4% KH) trong đó 5 huy chương bạc và 5 huy chương đồng.

- Lĩnh vực Du lịch: 6 tháng đầu năm, tham gia 02/10 sự kiện quảng bá du lịch, do ảnh hưởng tình hình dịch COVID-19 (đạt 20% KH); xuất bản ấn phẩm thông tin, quảng bá du lịch đạt 100% KH; sản xuất đĩa DVD về du lịch đạt 80% KH. Tổng lượng khách du lịch lũy kế đến hết quý II đạt 509.000 lượt (tăng 33,9% so với kịch bản tăng trưởng tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 24/3/2021), khách quốc tế đạt 420 lượt; doanh thu đạt 270,5 tỷ đồng (tăng 11,5% so với kịch bản tăng trưởng tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 24/3/2021).Tuy nhiên riêng quý II trong tháng 5 và tháng 6 do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các chỉ tiêu đều giảm so với kế hoạch tăng trưởng (tại Quyết định số 492/QĐ-UBND ngày 24/3/2021) cụ thể trong quý II/2021 dự kiến đón và phục vụ 96.400 lượt (giảm 46,7% so với kịch bản tăng trưởng tại Quyết định số 492/QĐ-UBND); khách quốc tế đạt 140 lượt; doanh thu ước đạt 62,8 tỷ đồng (giảm 50,7% so với kịch bản tăng trưởng tại Quyết định số 492/QĐ-UBND).

Phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021: Tiếp tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Chỉ đạo trong toàn Ngành thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy về phòng, chống dịch COVID-19 trên lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 30/KH-TU ngày 10/5/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái năm 2021, tập trung vào các nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, xây dựng và ban hành tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc tỉnh Yên Bái; bộ tiêu chí đánh giá mô hình thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư hạnh phúc; Tuyên truyền, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội diễn nghệ  thuật quần chúng - trình diễn trang phục các dân tộc tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, năm 2021 đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; Lĩnh vực thể dục thể thao: Tiếp tục hướng dẫn các huyện, thị, thành phố thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ IX. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, phấn đấu số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt 41% dân số toàn tỉnh. Chú trọng phát triển thể thao thành tích cao, phấn đấu đạt 41 huy chương các loại. Tổ chức các giải thể thao cấp tỉnh và tham gia các giải phong trào toàn quốc, giải thể thao thành tích cao đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; Lĩnh vực du lịch: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 24/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn  2021 - 2025, định hướng đến năm 2030. Tham mưu thực hiện Nghị quyết số 10/2021/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục tham mưu phối hợp với tỉnh Val-de-marne - Cộng hòa Pháp hỗ trợ phát triển du lịch tại tỉnh Yên Bái trong năm 2021, trong đó tập trung về công tác đào tạo nghề du lịch. Về Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình: Tham mưu ban hành tiêu chí đánh giá gia đình hạnh phúc và bộ tiêu chí đánh giá thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư hạnh phúc trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 81%, tỷ lệ thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đạt 68%; tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 88%.

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở VHTTDL đã trao tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 29 cá nhân; danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 03 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020./.


Thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Đ/c Nguyễn Lâm Tới - Phó Giám đốc Sở VHTTDL tặng Bằng khen
cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2020

 

Thanh Tình - Văn phòng Sở

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h