Tin Hoạt động >> Văn hóa

Thông báo kết quả xét chọn của Hội đồng cấp cơ sở đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10

08/07/2021 04:02:36 Xem cỡ chữ Google
Ngày 05/7/2021, Hội đồng cấp cơ sở - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể để xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú”

Thực hiện Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; Nghị định số 40/2021/NĐ-CP ngày 30/3/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014-NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”; Quyết định số 1660/QĐ-BVHTTDL ngày 25/5/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10; Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 11/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò Hội đồng cấp cơ sở được thành lập theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 01/7/2021 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ 10.

Ngày 05/7/2021, Hội đồng cấp cơ sở - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể để xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. Kết quả bỏ phiếu như sau:

1. Đối với “Nghệ sĩ nhân dân”:

- Các trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”: Không có.

- Các trường hợp không đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “ Nghệ sĩ nhân dân”, gồm :

STT

Họ và tên (Ông/bà)

Chức vụ,

nơi công tác

Số phiếu đạt

Tỷ lệ %

1

Bà Đỗ Thị Thanh Hương

Nghệ sĩ ưu tú, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái

4/7

57,14%

 

 

 

 

 

2. Đối với “Nghệ sĩ ưu tú”:

- Các trường hợp đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ ưu tú” gồm:

STT

Họ và tên (Ông/bà)

Chức vụ, nơi công tác

Số phiếu đạt

Tỷ lệ %

1

Bà Hoàng Thị Ngọc

Diễn viên múa, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái

7/7

100%

- Các trường hợp không đủ số phiếu theo quy định đề nghị xét tặng danh hiệu “ Nghệ sĩ ưu tú” gồm:

STT

Họ và tên (Ông/bà)

Chức vụ, nơi công tác

Số phiếu đạt

Tỷ lệ %

1

Bà Hoàng Thị Thúy

Biên đạo múa, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái

1/7

14,2%

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” thông báo để công chức, viên chức, nghệ sĩ, diễn viên, nhân dân trong tỉnh được biết. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thông báo kết quả xét tặng trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày 06/7/2021 đến hết ngày 12/7/2021. Thời gian tiếp nhận, xử lý các kiến nghị trong vòng 20 ngày kể từ ngày kết thúc thời hạn thông báo kết quả. Số 587, đường Yên Ninh, phường Yên Ninh, TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái. SĐT: 0216.3862.676./.

Thanh Tình - Văn phòng Sở

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h