Tin Hoạt động >> Văn hóa

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý Dự thảo chiến lược văn hóa Việt Nam đến 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025.

06/07/2021 01:48:45 Xem cỡ chữ Google
Ngày 29/6/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý Dự thảo chiến lược văn hóa Việt Nam đến 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025.

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh- Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Sở VHTT&DL và các đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch; Sở Văn hóa, Thể thao; Sở Du lịch của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng,Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở cùng tham dự hội nghị trực tuyến.

Thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xây dựng, hoàn thiện Dự thảo Chiến lược văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và Chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025.

Đối với Dự thảo Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 gồm các nội dung về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó nêu rõ các chỉ tiêu phát triển văn hóa đến năm 2030: 100 % các bộ, ngành, địa phương xây dựng và hoàn thiện có hiệu quả quy tắc ứng xử văn hóa trong các lĩnh vực chuyên ngành; 100 % đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện có trung tâm văn hóa thể thao; ít nhất 05 di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO ghi danh; 80% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được nâng cao mức hưởng thụ văn hóa…

Đối với dự thảo chương trình hành động phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 gồm các nội dung quan điểm mục tiêu nhiệm vụ và giải pháp.

Tại Hội nghị có 11 tham luận trong đó năm tham luận về lĩnh vực văn hóa, sáu tham luận về lĩnh vực du lịch đại diện lãnh đạo các tỉnh, thành phố thuộc 63 điểm cầu đã tập trung thảo luận, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 cũng như các giải pháp phát triển du lịch Việt Nam trong 05 năm tới.

Các ý kiến thảo luận tham gia tại Hội nghị sẽ góp phần xây dựng Chiến lược và Chương trình hành động đảm bảo khoa học, phù hợp với đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đảm bảo tính thực tiễn, khả thi để triển khai thực hiện trong thời kỳ hội nhập quốc tế hiện nay.

Hồng Hạnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h