Tin Hoạt động >> Văn hóa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

07/06/2021 08:56:34 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 200-KH/TU ngày 20/7/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái về lãnh đạo cuộc bầu cử Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Kế hoạch số 260-KH/BTGTU ngày 31/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Kế hoạch số 23/KH-TBTTBC ngày 10/3/2021 của Tiểu ban Tuyên truyền - Ủy ban Bầu cử tỉnh Yên Bái về tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Công tác trang trí khánh tiết tại trung tâm thị trấn huyện Yên Bình Chào mừng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026

Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-VHTTDL ngày 11/9/2020 và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 - 2026. Với những kết quả cụ thể như sau: Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức 30 buổi tuyên truyền lưu động (trong đó 10 buổi phục vụ nhân dân các xã vùng 135 thuộc vùng Đông Hồ huyện Yên Bình; 20 buổi tuyên truyền lưu động tại huyện Trạm Tấu và huyện Lục Yên); 81 buổi chiếu phim lưu động tại các huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Lục Yên…; biên tập 02 bài tuyên truyền xe loa về Cuộc bầu cử với tổng số 60 lượt tại một số địa phương. Thư viện tỉnh tổ chức 05 chuyên đề tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Cuộc bầu cử; đường lối chỉ đạo của Đảng, quy định của pháp luật liên quan đến bầu cử, trưng bày sách báo trực quan tại Thư viện tỉnh và triển lãm trực tuyến trên website: Thuvientinhyenbai.gov.vn; tổ chức tuyên truyền trưng bày sách, báo trên xe thư viện và 73 điểm phục vụ của xe thư viện lưu động. Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề “Ngày hội non sông” tuyên truyền về Cuộc bầu cử đã đón trên 2.000 lượt khách tham quan trưng bày, triển lãm. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao tỉnh tổ chức 03 giải thể thao: Giải vô địch bắn nỏ, đẩy gậy; giải vô địch cầu lông, giải vô địch bóng bàn chào mừng Cuộc bầu cử. Trung tâm Truyền thông và Văn hóa các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức lắp đặt trên 200 đảo cờ, cắm 10.000 hồng kỳ, tổ chức treo 2.112 băng rôn trên các trục đường chính, tuyên truyền 900 lượt xe loa, tổ chức được 125 buổi tuyên truyền lưu động; làm mới và thay bạt các cụm pa nô với tổng diện tích 13.000m2

Các hoạt động tuyên truyền đã bám sát sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và Hội đồng Bầu cử các cấp, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; tạo không khí vui tươi phấn khởi trong Nhân dân; đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: xe loa tuyên truyền, cổ động trực quan (băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích…) tuyên truyền kết quả và các hoạt động chào mừng thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Phan Nhất

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h