Tin Hoạt động >> Văn hóa

Đội Tuyên truyền lưu động Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

19/04/2021 11:12:32 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện chỉ đạo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tiếp tục tuyên truyền Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Các tuyên truyền viên trong tiểu phẩm

Ngay từ đầu quý I năm 2021, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đã chỉ đạo Đội Tuyên truyền Lưu động xây dựng kế hoạch, tổ chức tập luyện và đi tuyên truyền phục vụ nhân dân tại các huyện thị xã, thành phố trong tỉnh. Bằng những hình thức phong phú, đa dạng như kịch ngắn, văn nghệ cổ động, truyên truyền miệng….. các tuyên truyền viên đã truyền tải tới bà con nhân dân mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, đi bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân. Thông qua các buổi tuyên truyền đã thu hút đông đảo bà con nhân dân đến xem nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

Hình ảnh đi tuyên truyền phục vụ cơ sở

 

 

Hán Hằng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h