Tin Hoạt động >> Văn hóa

Tỉnh Yên Bái có thêm 01 di sản được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

31/03/2021 01:55:36 Xem cỡ chữ Google
Ngày 09/3/2021, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 824/QĐ-BVHTTDL về việc Công bố Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, theo đó Lễ mừng Cơm mới của người Mông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thuộc loại hình Tập quán xã hội và tín ngưỡng.

Bằng chứng nhận Lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Lễ mừng Cơm mới của người Mông, huyện Mù Cang Chải được đánh giá là di sản có tầm ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của đồng bào người Mông huyện vùng cao Mù Cang Chải. Việc đưa Lễ mừng Cơm mới của người Mông, huyện Mù Cang Chải vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia là niềm tự hào của nhân dân địa phương, góp phần tạo thuận lợi cho công tác gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa đặc sắc của cộng đồng các dân tộc thiểu số tỉnh Yên Bái.

Như vậy, tính đến hết tháng 3/2021, toàn tỉnh Yên Bái có 04 di sản được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, gồm: Nghệ thuật trình diễn dân gian Hạn Khuống của dân tộc Thái thị xã Nghĩa Lộ; Nghệ thuật trình diễn dân gian Xòe của dân tộc Thái Mường Lò-Nghĩa Lộ; Lễ cấp sắc của dân tộc Dao Đỏ, xã Đại Sơn, huyện Văn Yên và Lễ mừng Cơm mới của người Mông, huyện Mù Cang Chải./.

Hồng Anh - TTQLDTPTDL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h