Tin Hoạt động >> Văn hóa

Tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định phong tặng danh hiệu nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái

31/12/2020 04:07:27 Xem cỡ chữ Google
Ngày 14/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 3166/QĐ-UBND về việc tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phong tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái cho 07 cá nhân đã có đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc gồm:

1. Loại hình nghệ thuật Trình diễn dân gian:

- Ông Giàng A Tủa, thôn Xá Nhù, xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

- Bà Vì Thị Sai, thôn Pa Te, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

- Ông Hà Văn Nguyện, thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

2. Loại hình nghệ thuật Tiếng nói, chữ viết:

- Ông Dương Trung Hưng, thôn Đồng Phay, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Ông Triệu Quý Tín, thôn Vực Tròn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

3. Loại hình nghệ thuật Tập quán xã hội và tín ngưỡng:

- Ông Dương Trung Đình, thôn 8A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Ông Triệu Đình Hiện, thôn 8A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Đây là sự ghi nhận, động viên, khích lệ của tỉnh đối với những cá nhân đã có đóng góp trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc tỉnh Yên Bái./. 

Nguyên Lê

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h