Tin Hoạt động >> Văn hóa

Tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII

10/12/2020 01:50:58 Xem cỡ chữ Google
Nhằm đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, quảng bá các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Điện Biên trong năm 2021, ngày 02/10/2020, UBND tỉnh Điện Biên ban hành kế hoạch số 2907/KH-UBND về tổ chức Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch tỉnh Điện Biên lần thứ VII.

Theo đó, Lễ hội Hoa Ban năm 2021 và Ngày hội Văn hóa, Thể thao, Du lịch  tỉnh Điện Biên lần thứ VII sẽ được diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ từ tháng 01/2021 đến tháng 5/2021; trọng tâm các hoạt động được tổ chức từ ngày 12/3/2021 đến ngày 15/3/2021 với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên.

Xem chi tiết Chương trình của Lễ hội, Ngày hội tại Website: dulichdienbien.vn.

Vũ Phượng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h