Tin Hoạt động >> Tin tức tổng hợp

Kiểm tra kết quả thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới tại xã Nghĩa Lộ, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ

27/11/2020 03:56:39 Xem cỡ chữ Google
SVHTTDL-Ngày 23/11/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng một số sở, ngành của tỉnh đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới đối với xã Nghĩa Lộ, xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ.

Đại diện các sở, ngành làm việc với lãnh đạo UBND xã Thạch Lương

Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới gồm 19 tiêu chí, trong đó lĩnh vực văn hóa phụ trách 02 tiêu chí: Tiêu chí số 06 (cơ sở vật chất văn hóa) và tiêu chí số 16 (văn hóa).

Về tiêu chí số 06 (cơ sở vật chất văn hóa): Xã Thạch Lương hiện đang sử dụng Hội trường tầng 2 (trụ sở làm việc) làm Hội trường đa năng với tổng diện tích đất quy hoạch là 300m2, có sức chứa trên 150 chỗ ngồi, có đầy đủ trang thiết bị như: bàn, ghế, tăng âm, loa đài, phông cờ, bục, tượng Bác; xã có khu thể thao với tổng diện tích đất quy hoạch là 3.428m2, gồm 01 sân bóng đá, có tường rào bao quanh, rãnh thoát nước và khán đài sân vận động; xã có 08/08 thôn có nhà văn hóa đảm bảo từ 80 chỗ ngồi trở lên, có sân tập thể thao đơn giản từ 200m2 trở lên. Xã Nghĩa Lộ có Hội trường đa năng với tổng diện tích đất quy hoạch là 300m2, có sức chứa trên 150 chỗ ngồi, có đầy đủ trang thiết bị như: bàn, ghế, tăng âm, loa đài, phông cờ, bục, tượng Bác; xã có khu thể thao với tổng diện tích đất quy hoạch là 6.000m2, đã hoàn thiện 01 sân bóng đá; xã có 09/09 thôn có nhà văn hóa đảm bảo từ 80 chỗ ngồi trở lên, có sân tập thể thao đơn giản từ 200m2 trở lên đảm bảo phục vụ tốt các hoạt động văn hóa, thể thao cho nhân dân trên địa bàn xã.

Về tiêu chí số 16 (văn hóa): Trong những năm qua do thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho nên chất lượng bình xét thôn văn hóa tại các địa phương đảm bảo theo đúng quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Năm 2020, xã Thạch Lương có 08/08 thôn đăng ký danh hiệu Thôn văn hóa, Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện đã tiến hành kiểm tra, xét công nhận 06/08 thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa, đạt 75%. Năm 2020, xã Nghĩa Lộ có 09/09 thôn đăng ký danh hiệu Thôn văn hóa, Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” huyện đã tiến hành kiểm tra, xét công nhận 09/09 thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa, đạt 100%.

Đồng chí Nguyễn Văn Liệu - Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình đề nghị Ủy ban nhân dân xã Thạch Lương hoàn thiện các hạng mục như: Kẻ sân, bổ sung cọc gôn tại sân thể thao xã. Đề nghị Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lộ hoàn thiện các hạng mục như: Bổ sung biển tên nhà văn hóa xã; lu lại sân, kẻ sân, bổ sung cọc gôn, vệ sinh khu vực xung quanh sân thể thao xã… xong trước ngày 30/11/2020 để tiêu chí số 06 (cơ sở vật chất văn hóa) đảm bảo các quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

 

Hoàng Anh - Phòng NSVH

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h