Tin Hoạt động >> Văn hóa

Công tác kiểm tra chéo hoạt động thi đua khen thưởng giữa các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc Cụm Thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc

18/11/2020 10:18:33 Xem cỡ chữ Google
Từ ngày 06/11/2020 - 09/11/2020, Cụm Thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc đã triển khai công tác kiểm tra chéo các hoạt động thi đua, khen thưởng.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái (Cụm trưởng Cụm thi đua) đã thành lập 02 đoàn kiểm tra, trong đó: đoàn số 01 gồm các tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Tuyên Quang, Bắc Kạn, địa điểm kiểm tra tại tỉnh Bắc Kạn; Đoàn số 02 gồm các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Phú Thọ, địa điểm kiểm tra tại tỉnh Phú Thọ.

Ngay từ đầu năm, Cụm đã xây dựng thang điểm cho từng mặt hoạt động và lấy ý kiến tham gia đóng góp của các Sở trong Cụm thi đua, đồng thời yêu cầu các đơn vị đăng ký thi đua.

 Từ công tác kiểm tra chéo đã giúp Cụm thi đua 7 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc đánh giá khách quan về các mặt hoạt động của từng Sở, đồng thời tạo điều kiện để các Sở được trao đổi, học tập, rút kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện công tác chuyên môn. Qua đó, thúc đẩy các hoạt động để cùng nhau hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra trong năm.

Thanh Tình - Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h