Tin Hoạt động >> Văn hóa

08 di tích được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh

11/11/2020 07:50:58 Xem cỡ chữ Google
Ngày 25/9/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Quyết định số 226/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với một số di tích trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 08 di tích được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh gồm: Đền Thác Thủ, Đền Cửa Thiển, Miếu Thanh An (huyện Trấn Yên); Đình Cây Thị, Chùa Đông Lý, Đình Mẫu Ba (huyện Yên Bình); Đình, chùa Mường (huyện Lục Yên); Đình, đền, chùa Thượng Bằng La (huyện Văn Chấn).

Khu vực bảo vệ di tích được xác định theo Biên bản và Bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ di tích trong hồ sơ.

Theo Quyết định, Ủy ban Nhân dân các xã (nơi có di tích) trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 119 di tích (trong đó 01 di tích danh thắng quốc gia đặc biệt; 12 di tích, danh thắng Quốc gia; 106 di tích, danh thắng cấp tỉnh).

Hồng Anh - TTQLDTPTDL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h