Tin Hoạt động >> Văn hóa

Thông báo kết quả xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ Nhất năm 2020

01/10/2020 10:00:49 Xem cỡ chữ Google
Ngày 28/9/2020, Hội đồng cấp tỉnh đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể để xét tặng danh hiệu Nghệ nhân. Kết quả bỏ phiếu xét chọn có 07 cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phong tặng danh hiệu.

Thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 21/6/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về giải thưởng và mức thưởng đối với tập thể, cá nhân đạt giải cao trong các cuộc thi cấp quốc tế, khu vực, trong nước, cấp tỉnh và danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 06/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ Nhất năm 2020. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò là Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng cấp tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1663/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực DSVH phi vật thể tỉnh Yên Bái lần thứ Nhất năm 2020

Ngày 28/9/2020, Hội đồng cấp tỉnh đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể để xét tặng danh hiệu Nghệ nhân. Kết quả bỏ phiếu xét chọn có 07 cá nhân được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phong tặng danh hiệu, cụ thể như sau:

TT

Họ và Tên

Giới tính

 

Năm sinh

 

Dân tộc

Địa chỉ

Lĩnh vực đề nghị phong tặng

1

Giàng A Tủa

Nam

1988

Mông

Thôn Xá Nhù, xã Tà Xi Láng, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Nghệ thuật trình diễn dân gian

2

Vì Thị Sai

Nữ

1958

Khơ Mú

Thôn Pa Te, xã Túc Đán, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

Nghệ thuật trình diễn dân gian

3

Dương Trung Hưng

Nam

1955

Dao

Thôn Đồng Phay, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

Tiếng nói, chữ viết

4

Dương Trung Đình

Nam

1962

Dao

Thôn 8A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

5

Triệu Đình Hiện

Nam

1946

Dao

Thôn 8A, xã Việt Cường, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Tập quán xã hội và tín ngưỡng

6

Triệu Quý Tín

Nam

1965

Dao

Thôn Vực Tròn, xã Lương Thịnh, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Tiếng nói, chữ viết

7

Hà Văn Nguyện

Nam

1966

Tày

Thôn Kiên Lao, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái

Nghệ thuật trình diễn dân gian

           

Thanh Tình - Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h