Tin Hoạt động >> Văn hóa

Thông báo kết quả xét chọn đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” tỉnh Yên Bái lần thứ Ba

01/10/2020 09:59:52 Xem cỡ chữ Google
Ngày 28/9/2020, Hội đồng cấp tỉnh đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể để xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Kết quả bỏ phiếu xét chọn có 03 cá nhân được đề nghị trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ, Hội đồng cấp Nhà nước phong tặng danh hiệu

Thực hiện Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 09/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba, năm 2021; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò là Cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng cấp tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1664/QĐ-UBND ngày 04/8/2020 về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Ba năm 2021.

            Ngày 28/9/2020, Hội đồng cấp tỉnh đã tổ chức cuộc họp phiên toàn thể để xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú”. Kết quả bỏ phiếu xét chọn có 03 cá nhân được đề nghị trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ, Hội đồng cấp Nhà nước phong tặng danh hiệu, cụ thể như sau:

TT

Họ và Tên

Giới tính

 

Năm sinh

 

Dân tộc

Địa chỉ

Lĩnh vực đề nghị phong tặng

1

Hoàng Hữu Định

Nam

1971

Dao

Thôn Khe Ngang, xã Yên Thành, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Nghệ thuật trình diễn dân gian

2

Âu Thị Chính

Nữ

1962

Cao Lan

Thôn Đá Trắng, xã Vũ Linh, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Nghệ thuật trình diễn dân gian

3

Mai Thị Hồng Chắn

Nữ

1986

Tày

Thôn Nà Tạng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Nghệ thuật trình diễn dân gian

                   .

Thanh Tình - Văn phòng Sở

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h