Tin Hoạt động >> Văn hóa

Đẩy mạnh cải cách hành chính trong công tác giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa

22/09/2020 02:10:58 Xem cỡ chữ Google
Trong thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (CC TTHC) của các cơ quan nhà nước nói chung, trong đó có Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, các thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh trên các lĩnh vực quản lý của ngành, Sở đã làm tốt việc kiểm soát chất lượng các thủ tục hành chính và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Bộ Thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực do ngành phụ trách. Đối với lĩnh vực văn hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã luôn kịp thời tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung thay thế các thủ tục hành chính cho phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Hiện nay, Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa có trên 30 thủ tục trong đó có các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật và cấp phép hoạt động karaoke là nhiều nhất. Trung bình mỗi năm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp nhận trên 80 hồ sơ thông báo quảng cáo, 20 hồ sơ thông báo tiếp nhận về biểu diễn nghệ thuật. Tính đến nay, toàn tỉnh có trên 330 hồ sơ được cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke. 100% TTHC thuộc lĩnh vực văn hóa được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực văn hóa, trên cơ sở bộ thủ tục hành chính được rà soát, quy chuẩn do Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch ban hành, trong quá trình vận dụng tại tỉnh Yên Bái, Sở phòng chuyên môn đơn giản hóa các thành phần có trong hồ sơ, giảm thời gian giải quyết từ 7 ngày theo quy định xuống còn 5 ngày. Thực hiện đúng theo quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính đã được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt (năm 2019) , đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật và thời gian giải quyết, qua đó góp phần đem lại sự hài lòng cho các cá nhân, tổ chức khi thực hiện. 100% các TTHC thuộc lĩnh vực văn hóa được giải quyết đúng thời gian quy định, được các tổ chức, cá nhân đánh giá ở mức độ “Rất hài lòng” và “Hài lòng”.

Cùng với việc triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính, Sở đã điều chỉnh lại giao diện của Trang thông tin điện tử như bổ sung thêm mục thông tin cấp phép trong đó sẽ đăng tải các thông tin được cấp phép của các tổ chức, cá nhân theo lĩnh vực do Ngành phụ trách; chuyên mục cải cách hành chính….

        Bên cạnh những kết quả đạt được, thì việc triển khai thực hiện các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực ngành phụ trách nói chung và lĩnh vực văn hóa nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân lớn nhất của khó khăn chính là sự thiếu thiếu thực tế, chồng chéo .v.v. của một số Luật và các văn bản hướng dẫn. Đơn củ như đối với hoạt động quảng cáo hiện nay có rất nhiều các văn bản pháp luật khác nhau cùng điều chỉnh về hoạt động quảng cáo, như: Luật Quảng cáo năm 2012; Luật Thương mại năm 2005... Mặc dù có nhiều văn bản pháp luật cùng tham gia điều chỉnh hoạt động quảng cáo, tuy nhiên, quy định của pháp luật về quảng cáo vẫn bộc lộ những bất cập và hạn chế, cụ thể như sau

             Tại Khoản 3 Điều 7 của Luật Quảng cáo năm 2012 quy định: “Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo: Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên”. Quy định này mâu thuẫn với khoản 4, Điều 109 Luật Thương mại năm 2005: “quảng cáo rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên và các sản phẩm, hàng hóa chưa được phép lưu thông, dịch vụ chưa được phép cung ứng trên thị trường Việt Nam tại thời điểm quảng cáo”.  Như vậy, cùng một loại hàng hóa đặc biệt được quảng cáo lại được điều chỉnh bởi hai quy định trong hai văn bản luật khác nhau. Sự bất cập này vừa gây ra khó khăn cho các doanh nghiệp, vừa gây khó khăn cho hoạt động áp dụng pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước….

Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt CC TTHC trong thời gian tới đối với lĩnh vực văn hóa cần tiếp tục rà soát các TTHC để kiến nghị đơn giản hóa hoặc loại bỏ những TTHC rườm rà, không cần thiết; rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm công khai, minh bạch; Nghiên cứu việc  tổ chức thực hiện khảo sát để đánh giá mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cán bộ công chức trong cơ quan trên các lĩnh vực do ngành phụ trách để có giải pháp chấn chỉnh kịp thời.

Hồng Hạnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h