Tin Hoạt động >> Phong trào "TDĐKXDĐSVH" - Gia đình

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Yên Bình

14/08/2020 01:52:41 Xem cỡ chữ Google
SVHTTDL-Ngày 13/8/2018, Đoàn Giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Yên Bình đã tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình và phòng, chống xâm hại trẻ em tại xã Phú Thịnh huyện Yên Bình và làm việc với Ủy ban nhân dân huyện về nội dung trên.

Đ/c Hoàng Phương Thúy - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Trưởng Đoàn Giám sát làm việc với UBND huyện Yên Bình

Đoàn Giám sát do đồng chí Hoàng Phương Thúy - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh làm trưởng đoàn cùng với 08 thành viên thuộc các ban, sở, ngành (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Yên Bình).

Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào kết quả và hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện; kết quả giải quyết các vụ bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em và công tác thu thập, báo cáo thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình.

Tại các buổi làm việc, Đoàn Giám sát được nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân xã Phú Thịnh về kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và phòng, chống xâm hại trẻ em trên địa bàn. Các đồng chí đại diện cho các ban, sở, ngành nêu các vấn đề còn hạn chế, cần tập trung thực hiện trong thời gian tới. Riêng đối với ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp và hướng dẫn việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình nhấn mạnh việc thu thập, báo cáo số liệu các vụ bạo lực gia đình tại các cơ sở, việc lập sổ ghi chép thông tin về phòng, chống bạo lực gia đình cần phải được quan tâm hơn sát sao hơn nữa, tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ban, ngành, đoàn thể của địa phương trong việc thống kê số liệu, đặc biệt là phải có sự đôn đốc, theo dõi, giám sát của Ủy ban nhân dân huyện trong quá trình triển khai thực hiện của cơ sở.

 Để công tác thu thập thông tin có hiệu quả và chất lượng báo cáo theo quy định, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đề nghị huyện tiếp tục chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin tăng cường hướng dẫn cơ sở áp dụng thực hiện Thông tư số 07/2017/TT-BVTTTDL, ngày 29/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định việc thu thập, báo cáo thông tin gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Thông qua đợt kiểm tra, giám sát, những vấn đề còn tồn tại, những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở đã được Đoàn Giám sát nắm bắt, đưa ra giải pháp thực hiện. Một số kiến nghị, đề xuất của huyện đưa vào báo cáo kết quả giám sát trình cấp tỉnh xem xét, giải quyết./.

Tuyết Anh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h